Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Colorado Avenue

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Nyt tar­vi­taan pie­net lie­ventävät saa­te­sa­nat.

Nyt tar­vi­taan pie­net lie­ventävät saa­te­sa­nat. Olen ai­na ar­vos­ta­nut ran­ni­kon ruot­sin­kie­li­siä, sillä lap­pi­lais­ta su­kua­ni oli pal­jon eva­kos­sa Pie­tar­saa­ren seu­dul­la. Koh­te­lu oli eri­no­mais­ta ja ih­mis­suh­teet jat­kui­vat ny­kypäivään saak­ka. Tätä ei pa­ra­ne ver­ra­ta sii­hen, mitä kuu­lee kar­ja­lais­ten asut­ta­mi­ses­ta suo­men­kie­li­sil­le alueil­le. Ruot­sin­kie­li­set tun­tu­vat ta­sa­pai­noi­sem­mil­ta ja on­nel­li­sim­mil­ta. Kult­tuu­rim­me­kin oli­si pe­rin va­jaa il­man tätä vä­hem­mistöä.
Mut­ta jos vä­hem­mistö­kult­tuu­ri on kuin Co­lo­ra­do Ave­nuen elo­ku­va­ver­sio, väärään suun­taan ol­laan me­nos­sa. Van­ha­kan­tai­nen, jäykkä ker­ron­ta ei tuo Lars Sun­din ro­maa­nien sy­vyyttä lai­sin­kaan esil­le. Yhtä tylsää oli vii­mek­si, kun nu­kah­din 1980-lu­vul­la teat­te­riin Elämän von­ka­mie­hen ai­ka­na. Syn­tinsä kai­kil­la kie­li­ryh­millä.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää kohtuullisen tarkalta ja värikylläiseltä, mutta on laadultaan hieman epätasainen. Ääniraita tukeutuu dialogiin. Ekstroissa traileri ja 28 min. dokumentti. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy