Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Fast & Furious 9

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2020Kesto: 150/143 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018020214

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Näitä on jo yh­deksän.

Näitä on jo yh­deksän. Al­ku­peräi­sestä elo­ku­vas­ta on ku­lu­nut jo 20 vuot­ta ja sen us­kot­ta­va ruo­hon­juu­ri­ta­son kri­mi­naa­lid­raa­ma on vaih­tu­nut ep­pi­siä mit­to­ja ha­ke­vak­si su­per­san­ka­ri­lo­ruk­si. Vin Die­sel it­se vai­kut­taa ole­van tyy­tyväi­nen laa­jem­man kaa­no­nin maa­lai­luun, mut­ta elo­ku­vi­na nämä al­ka­vat ol­la var­sin vaa­ti­mat­to­mia te­ko­syitä jäl­leennä­ke­mi­sil­le.
Nyt ta­pah­tu­mat käyn­nis­tyvät Days of Thun­der -e­lo­ku­vaa api­noi­val­la al­kunäytök­sellä, jon­ka pitäi­si lisätä lo­rul­le va­lo­ko­pioi­dut juu­ret. Tämän epi­so­din pa­ras­ta an­tia on nähdä Tom Crui­sen kil­pa­pa­ri­na ai­koi­naan kaa­hail­lut Mic­hael Roo­ker ra­dan va­rik­ko­mie­henä. Sa­mal­la ky­sei­nen ral­lie­lo­ku­va vai­kut­taa ä­lynjät­tiläi­seltä tässä nähtävään ai­vot­to­maan ral­liin ver­rat­tu­na.
Tässä mat­kai­lu­mai­nok­sen lail­la vyö­ryvät mai­se­mat ja kal­liit au­tot ovat se ole­mas­sao­lon oi­keu­tus. Jat­ku­va ry­tinä paik­kaa ta­ri­nan puut­tu­mi­sen, mut­ta vaih­to­kaup­pa on puu­dut­ta­van huo­no. Puh­taas­ti ki­neet­ti­sek­si elo­ku­vak­si tämä on myös häm­mentävän yli­pitkä.
Le­vy sisältää sekä elo­ku­van al­ku­peräi­sen teat­te­ri­ver­sion että noin 7 mi­nuut­tia pi­demmän oh­jaa­jan ver­sion.

Kuva

Alkukohtauksessaan vaaleaksi ja pehmeäksi luonnosteltu kuva osoittautuu vauhtiin päästyään upean iskeväksi. Kyseessä on väitetysti 2K:na masteroitu kuva, mutta eroa aitoon 4K:hon on paikoin vaikea nähdä. Jälki on parhaimmillaan upean terävää ja värikylläistä aina läsnäolon partaalle saakka. Heikoimmillaan jälki jää keskinkertaisen HD:n tasolle.

Ääni

Matalalta kouraiseva ääniraita saattelee iskut perille takakanavia ja alarekisteriä myöten. Dialogi toistuu puhtaasti, mutta itse sisältöä tämä ei valitettavasti kohenna.

Ekstrat

Ekstroissa sarja koosteita. Boksista löytyy myös elokuvan HD-versio omalla levyllään. (IJ)
14/01/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy