Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

SuperSwede – Ronnie Petersonin tarina

SuperSwede: En film om Ronnie Peterson 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: Cinemanse 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Cinemanse) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ö­reb­ro­laislähtöi­nen Ron­nie Pe­ter­son muis­te­taan poik­keuk­set­ta For­mu­la 1 -­his­to­rian lah­jak­kaim­pia kul­jet­ta­jia lis­tat­taes­sa, vaik­kei ruot­sa­lais­kus­ki pääs­sytkään maail­man­mes­ta­ruuss­hamp­pan­jaa suih­kut­ta­maan.

Ö­reb­ro­laislähtöi­nen Ron­nie Pe­ter­son muis­te­taan poik­keuk­set­ta For­mu­la 1 -his­to­rian lah­jak­kaim­pia kul­jet­ta­jia lis­tat­taes­sa, vaik­kei ruot­sa­lais­kus­ki pääs­sytkään maail­man­mes­ta­ruuss­hamp­pan­jaa suih­kut­ta­maan. Pe­ter­son jäi la­ji­his­to­riaan hui­mapäi­sen ajo­tyy­linsä vuok­si, ku­mi vin­kui kaar­teis­sa kil­pa­kump­pa­nei­ta ää­nekkääm­min. Pe­ter­so­nin koh­ta­lok­si, mo­nien ai­ka­lais­ten­sa ta­paan, muo­dos­tui 1970-lu­vun for­mu­la-a­jok­kien heik­ko tur­val­li­suus. Vaa­ra oli muu­ta­kin kuin pelkkä tun­ne.
Hen­rik Jans­son-Sc­hwei­ze­rin do­ku­ment­ti esittää for­mu­la­sir­kuk­sen unoh­tu­mat­to­mim­man ajan­jak­son hur­mok­sel­li­ses­sa sä­vyssä. Fil­mi­ma­te­riaa­li herättää ai­ka­kau­den ris­ki­ro­man­tii­kan ko­ko­nai­seen lois­toon­sa. Rans­ka­lais­kul­jet­ta­ja Fran­cois Ce­ver­tin hy­myil­lessä sa­vu­ke huu­les­sa he­ku­mal­li­se­na vä­rit­tyväl­le kol­me­vi­to­sel­le, voi to­de­ta kai­ken­maail­man lewis­ha­mil­to­nien, da­vid­coult­har­dien ja mui­den ny­ky­pe­lu­rei­den jäävän kauas to­del­li­ses­ta ur­hei­lu­viih­teen gla­mou­ris­ta. Ei ole­kaan ih­me, että haas­tat­te­lu­jen ka­val­ka­di ylistää 70-lu­kua For­mu­la 1 -au­to­jen kul­ta­kau­te­na. La­ji­ro­man­tiik­ka­muis­te­lo­na Su­per­Swe­de — Ron­nie Pe­ter­so­nin ta­ri­na on­kin poik­keuk­sel­li­nen.
E­lo­ku­va ra­ken­tuu Ron­nie Pe­ter­so­nin su­rul­li­sen le­gen­dan ympä­ril­le, esittäen sa­mas­sa dra­ma­tii­kan kaut­ta la­jiin syn­tyvän kieh­to­vuu­den. Ni­ki Lau­dan, Emer­son Fit­ti­pal­din ja kump­pa­nei­den ylis­tys­lau­lu ei him­me­ne vuo­sien ku­lues­sa. Mu­kaan ohues­ti ympät­ty Pe­ter­so­nin Ni­na-tyttä­ren pa­luu isän tur­ma­pai­kal­le jää ohuek­si, sen­ti­men­taa­li­suus­vii­sa­rit ko­hoa­vat pu­nai­sel­le.
7 vuo­den suo­si­tu­sikä­ra­jas­ta huo­li­mat­ta jättäi­sin nuo­rim­mat au­tour­hei­lu­fa­nit sa­lin ul­ko­puo­lel­le, sen ver­ran dra­maat­ti­ses­ti polt­toöl­jyin voi­del­lut alu­mii­ni­pur­kit liek­kei­hin lei­mah­ta­vat. (VA)
04/09/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy