Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Darkest Hour

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2018Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083155803

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Neljän vii­kon ajan­jak­soon toi­sen maail­man­so­dan alus­sa kes­kit­tyvä jän­ni­tysd­raa­ma näyttää Wins­ton Churc­hil­lin epä­var­man nou­sun val­taan Eng­lan­nin pää­mi­nis­te­rik­si.

Neljän vii­kon ajan­jak­soon toi­sen maail­man­so­dan alus­sa kes­kit­tyvä jän­ni­tysd­raa­ma näyttää Wins­ton Churc­hil­lin epä­var­man nou­sun val­taan Eng­lan­nin pää­mi­nis­te­rik­si. Ta­ri­nan kaa­ri hui­pen­tuu tässä Dun­kir­kin tun­nel­miin, jot­ka oli­vat vas­ta al­kua pitkäl­le so­dal­le.
Tiu­kas­ti kiin­ni pu­re­va elo­ku­va pu­noo tiensä lä­pi his­to­rian­kir­jois­ta tut­tu­jen ta­pah­tu­mien, mut­ta näyttää usein vank­ku­mat­to­ma­na esi­te­tyn Churc­hil­lin pii­run ver­ran haa­voit­tu­vai­sem­pa­na ja ai­dom­pa­na ih­mi­senä. Kaik­ki elo­ku­van yk­si­tyis­koh­dat — met­roa­je­lua lu­kuun ot­ta­mat­ta — mais­tu­vat to­del­li­suu­des­ta poi­mi­tuil­ta, ja mui­den läh­tei­den vah­vis­ta­mil­ta. Churc­hill aloit­taa päivänsä vuo­tees­sa, sa­ne­lee sih­tee­ril­leen kyl­pyam­mees­ta, juo kuin sie­ni ja seu­raa Lon­toon pääl­le tip­pu­via pom­me­ja mi­nis­te­riön ka­tol­ta vas­toin tur­va­mies­tensä toi­vei­ta — mut­ta an­taa sa­mal­la kaik­ki­ne oik­kui­neen Eng­lan­nil­le selkä­ran­gan vas­tus­taa Nat­sien yli­val­taa. Ga­ry Old­man ot­taa roo­lin­sa us­kot­ta­vas­ti ja ve­toa­vas­ti, vaik­ka mo­ni näyt­te­lijä on roo­lis­sa näh­ty aiem­min ja mie­hen it­sensä­kin kas­vot ovat tul­leet ai­ko­jen ku­lues­sa iko­ni­sen tu­tuk­si lu­ke­mat­to­mis­ta do­ku­ment­tie­lo­ku­vis­ta.
U­peas­ti teh­ty, ko­meas­ti ku­vat­tu ja va­kuut­ta­vas­ti mie­hi­tet­ty. Tätä oli­si voi­nut kat­soa vaik­ka vii­den tuo­tan­to­kau­den mit­taan pääs­tet­tynä sar­ja­na. Nyt myö­hem­pien vai­hei­den osal­ta on tyy­ty­mi­nen Churc­hil­lin kuu­sio­sai­seen kir­ja­sar­jaan so­dan ku­lus­ta. Upea trip­pi.

Kuva & ääni

Upea kuva pelaa valolla ja varjolla, jotka löytävät vaikuttavan kontrastin HDR:n myötä. Myös värisävyt toistuvat virheettömän luonnollisesti, ja paikoin tiilet voi suorastaan laskea talojen seinistä 4K:n ansiosta. Muutama otos siellä täällä jää odottamattoman rosoiseksi, mutta valtaosin jälki on huikeaa. Näin siitäkin huolimatta, että elokuva kuvattiin huhujen mukaan vain 2.8K:na. Napakka ääniraita toistaa Churchillin muminan läsnäolevasti ja muutamat etäältä nähdyt sodan kuvat ytimekkäästi. Komea esitys.

Ekstrat

4K-levyn ekstroissa ohjaajan kommenttiraita. Boksin niin ikään sisältämällä HD-version levyllä lisäksi kaksi koostetta elokuvan synnystä ja Gary Oldmanista pääosassa. (IJ)
02/07/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy