Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The X-Files: Salaiset kansiot - 1. tuotantokausi

The X-Files - Season One 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1993-94Kesto: 1032 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 204231EAN: 6438044000856

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mul­der ja Scul­ly.

Mul­der ja Scul­ly. Scul­ly ja Mul­der. On ai­ka pa­la­ta nuo­ruu­teen tar­kas­te­lu­reis­sul­le. Ovat­ko pi­meät muis­tot to­del­li­sia ja on­ko ai­ka muut­ta­nut mie­li­ku­via suun­taan ta­hi toi­seen? Vä­liin ka­don­neet pyö­reät kol­me­kym­mentä vuot­ta mit­taa­vat jo mai­nios­ti viih­teen kestä­vyyttä.
Tun­nis­ta­mat­to­mien ob­jek­tien kieh­to­vuus syn­nyt­ti te­le­vi­sio­sar­jak­las­si­kon, jo­ka mys­ti­syy­dessään ja kou­kut­ta­vuu­des­saan tun­tuu edel­leen her­mos­tos­sa. Synk­kiin poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­siin syrjä­seu­tu­mai­se­miin ra­ken­tuu sen kal­tai­nen sa­la­myhkäi­syy­den ja yli­luon­nol­li­suu­den verk­ko, että hir­vittää. Tun­nus­mu­sii­kin pärähtäessä ste­reois­ta, pa­ko­tietä ei tar­jol­la enää ole.
En­simmäi­sellä tuo­tan­to­kau­del­la FBI palk­kaa agent­ti Da­na Scul­lyn (Gil­lian An­der­son) tar­kas­te­le­maan epämääräi­sistä aja­tus­mal­leis­ta tun­ne­tun agent­ti Fox Mul­de­rin (Da­vid Duc­hov­ny) toi­min­taa. Pää­kak­si­kon yh­teistä työn­ja­koa ei val­mis­tel­la, tu­tus­tu­mi­nen ta­pah­tuu työn ohes­sa. Raa­ki­le­mai­suus vai­vaa ajoit­tain ni­me­no­maan hah­mo­jen suh­teen ra­ken­tu­mis­ta. En­simmäi­sen kau­den vai­hei­ta lei­maa epä­ta­sai­suus, jak­so­koh­tai­sis­sa kä­si­kir­joi­tuk­sis­sa on run­sas­ta laa­tu­heit­te­lyä.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on siirtynyt DVD-levylle heikosti. Terävyys on aikaansa sidottu, silti kehnohko. Ripeissä liikkeissä reunat eivät pysy mukana. Villimmät leikkaustekniset valinnat ovat ohuita ja silpovat sinänsä vakuuttavaa draamaa. Synkkä yleissävytys toimii, mutta suttuisuuteen asti ajautumista olisi voitu vältellä. Ääniraidan tukkoisuus on korviin pistävää. Ekstraosuus on kunnioitettava. Poistettuja kohtauksia ja jos jonkinlaisia haastatteluita ja muita klippejä. (VA)
15/08/2020

Tekijät

Ohjaaja: Useita
Pääosissa: David Duchovny Gillian Anderson Mitch Pileggi
Tarina: Chris Carter
Musiikki: Mark Snow
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy