Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Poirot – kausi 17

Poirot 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1991, 1993Kesto: 204 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044381757

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­del­li­seen ko­koel­maan ver­rat­tu­na jak­sot tun­tu­vat enemmän­kin tyy­dyttä­viltä ru­tii­ni­suo­ri­tuk­sil­ta kuin hie­noi­sil­ta pet­ty­myk­siltä.

E­del­li­seen ko­koel­maan ver­rat­tu­na jak­sot tun­tu­vat enemmän­kin tyy­dyttä­viltä ru­tii­ni­suo­ri­tuk­sil­ta kuin hie­noi­sil­ta pet­ty­myk­siltä. Hyvää viih­dettä on si­ten tar­jol­la.
E­gyp­tiläi­nen hau­ta (T­he Ad­ven­tu­re of the Egyp­tian Tomb) ve­toaa oi­keas­taan ai­he­pii­riltään, muu­ten ky­seessä on hy­vin ta­va­no­mai­nen jak­so tyy­liin Poi­rot ul­ko­mail­la. Kel­tai­nen ii­ris (T­he Yel­low Iris) puo­les­taan vie sa­la­po­lii­sin Bue­nos Ai­re­siin.
Sitä vas­toin Al­ta­vas­taa­ja (T­he Un­der­dog) on kes­ki­kas­tia pa­rem­pi jak­so, jo­ka saa maus­teen­sa op­por­tu­nis­ti­ses­ta teol­li­suus­mie­hestä Bri­tan­nian odo­tel­les­sa maail­man­so­taa. Hun­ter’s Lod­gen ar­voi­tus (T­he Mys­te­ry of Hun­ter's Lod­ge) vie koh­ta­lok­kaal­le metsäs­tys­ret­kel­le, jon­ka rat­kai­suun pää­hen­kilön fluns­sa tuo ih­me kyllä uut­ta vi­reyttä.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva. Rutiininomaiset ääniraidat. Ei ekstroja. Kahdella levyllä. (PS)
06/06/2014

Tekijät

Ohjaaja: Useita
Pääosissa: David Suchet Hugh Fraser Philip Jackson Pauline Moran
Tarina: Useita
Kuvaus: Useita
Musiikki: Useita
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy