Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Cosmopolis

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2012Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706132374778

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Cos­mo­po­lis on herättä­nyt myön­teistä huo­mio­ta, mut­ta ai­na­kin mi­na jäin kak­si­ja­koi­seen tun­nel­maan.

Cos­mo­po­lis on herättä­nyt myön­teistä huo­mio­ta, mut­ta ai­na­kin mi­na jäin kak­si­ja­koi­seen tun­nel­maan. Tu­le­vai­suu­den dys­to­pia ker­too nuo­res­ta ra­ha­maail­man prins­sistä, jo­ka elää tietämättömänä ta­val­li­sen rah­vaan elämästä. Vie­raan­tu­mis­ke­hi­tys on joh­ta­nut jat­ku­viin mel­la­koi­hin ja mur­hay­ri­tyk­siin.
Yh­den päivän sur­kea kurs­si­ke­hi­tys vie kai­ken saa­vu­te­tun, ja mies al­kaa ek­sis­ten­tia­lis­ti­sen mat­kan.
Jo ni­meä myö­ten Fritz Lan­gin mykkäk­las­sik­ko Met­ro­po­lik­sen si­sar­teos luot­taa toi­sin kuin esi­ku­van­sa vaa­ti­mat­to­maan esil­le­pa­noon ja vilk­kaa­seen, ek­sent­ri­seen dia­lo­giin.
Jos Ro­bert Pat­tin­so­nin näyt­te­lijän­työn kl­sieet kestää, elo­ku­va rul­lan­nee pa­rem­min kat­so­jan ai­vo­poi­mui­hin. Kun seon­nut­ta työn­te­kijää esittävä Paul Gia­mat­ti ot­taa oh­jat lop­pu­puo­lel­la, tun­nel­ma tii­vis­tyy selväs­ti.
Lop­pu­tu­le­ma on kui­ten­kin se, et­tei Da­vid Cro­nen­berg pys­ty oi­keas­taan ker­to­maan mitään uut­ta. Jo Met­ro­po­lis kä­sit­te­li nämä tee­mat.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Muutama tökerö kuvavirhe. Ei ekstroja. (PS)
22/03/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy