Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Hateful Eight

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 168 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.76*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706102300745

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mik­si Quen­tin Ta­ran­ti­no ei lisän­nyt lop­pu­teks­tei­hin, et­tei elo­ku­van teon ai­ka­na koh­del­tu pa­ri­sa­taa­vuo­ti­sia Mar­tin-­ki­ta­roi­ta kal­toin?

Mik­si Quen­tin Ta­ran­ti­no ei lisän­nyt lop­pu­teks­tei­hin, et­tei elo­ku­van teon ai­ka­na koh­del­tu pa­ri­sa­taa­vuo­ti­sia Mar­tin-ki­ta­roi­ta kal­toin?
Huu­mo­ris­ta on ni­mittäin tässä ky­se, kun hie­man kaa­pii.
En­simmäi­nen tun­ti tun­tuu li­ki ki­du­tuk­sel­ta. Kor­kea­kir­jal­li­suu­den klas­si­koi­den ta­paan Ta­ran­ti­no erot­taa jyvät, toi­sin sa­noen kat­so­jat, aka­nois­ta pa­ne­mal­la roo­li­hah­mot jaa­rit­te­le­maan tyhjänpäiväi­syyk­siä il­man minkään­lais­ta draa­man kaar­ta. Jo elo­ku­van ra­ken­ne vih­jaa te­kijän tun­ne­tus­ta vei­ja­ri­mai­suu­des­ta. Koh­tauk­set on jaet­tu näytök­siin, mikä sa­noo suo­raan mistä on ky­se: jäh­meästä teat­te­ri­no­mai­suu­des­ta, jo­ka on elo­ku­va­kie­lessä ol­lut ai­na ki­ro­sa­na.
Sit­ten al­kaa ta­pah­tua, wyo­min­gi­lai­ses­sa lu­mi­myrs­kyssä kär­vis­te­levässä ma­ja­ta­los­sa, käytännössä yh­dessä huo­nees­sa. Ta­ran­ti­no pa­laa en­simmäi­sen sul­je­tun huo­neen ar­voi­tuk­seen teh­den kun­niaa Ed­gar Al­lan Poen Rue Mor­guen mur­hat -dek­ka­ril­le (1841, Sa­po-sar­jas­sa suo­mek­si 1975). Jo­tain ou­toa on ta­pah­tu­nut: ma­ja­ta­lon­pitäjät ovat saa­neet si­jai­sen ja jo­ku myr­kyttää läsnäo­li­joi­ta.
Juon­ta enempää au­kai­se­mat­ta tästä voi naut­tia yllä­tyk­sel­li­senä tril­le­rinä ja ar­voi­tuk­se­na, jo­ka viit­taa ai­ka mo­neen suun­taan. Oh­jaa­ja käyttää pii­lo­vies­tejä ja tun­tuu ku­mar­ta­van Ser­gio Cor­buc­cin spa­get­ti-länkkä­rin Suu­ri hil­jai­suus (Il gran­de si­len­cio, 1968) lu­mi­sil­le mai­se­mil­le, Wil­liam Fried­ki­nin Ma­naa­jan (T­he Ex­cor­cist, 1975) pa­ho­lais­mai­sil­le kas­voil­le ja jo­pa Agat­ha Ch­ris­tien Kym­me­nen pientä nee­ke­ri­poi­kaa -kir­jan (Ten Litt­le Nig­gers, 1939) kis­sa- ja hii­ri­lei­kil­le.
E­lo­ku­van toi­min­ta on räjähtävää ja hy­vin vä­ki­val­tais­ta, mut­ta sil­le on selvä mo­tii­vi ja oi­keu­tus. Sa­mal­la The Ha­te­ful Eight an­taa oman pa­nok­sen­sa su­vait­se­vai­suu­del­le ja ra­sis­min­vas­tai­suu­del­le, jol­le tun­tuu ole­van ti­laus­ta sekä Uu­del­la ja Van­hal­la man­te­reel­la. Vi­haa­han riittää kai­kis­sa jo omas­ta­kin ta­kaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Audiovisuaalinen ilotulitus tekee kunnian hyvin laajalle kuvasuhteelle, koska elokuva kuvattiin 65 mm:lle ja muutettiin Ultra Panavision 70 mm:lle. Käytännösshän se on horisontaalisesti kaksi kertaa suurempi kuin suurin osa nykyelokuvista. Olisi hauska nähdä tämä elokuvateatterisssa, joka voi tämän autenttisena esittää. Leveämpää kuvaa ei kaiketi edes ole. Elokuvan pituuden vuoksi ekstrat on tallennettu omalle levylleen, mutta huvittavinta on se, kuinka vähän niitä on. Traileritkin oivat muista kevään 2016 BD-julkaisuista. Mukana on siis vain 5 min. pienosdokumentti ja hieman pitempi, pintapuolinen 8 min. dokumentti 70 mm:n merkityksestä elokuvan historiassa. (PS)
10/05/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy