Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Etsivä Gadget 2

Inspector Gadget 2 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 85 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 1.65
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 105802EAN: 7393834327904

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

En­simmäi­nen jat­ko-o­sa las­ten piir­ros­sar­jan poh­jal­ta teh­dyl­le elo­ku­val­le ko­hel­ta­vas­ta et­sivästä, jon­ka plak­ka­ris­ta löy­tyy kat­ta­va va­li­koi­ma ra­ket­ti­re­kiä, nui­jia ja pu­ru­ku­mi­tyk­kejä kon­nien pysäyttä­mi­seen.

En­simmäi­nen jat­ko-o­sa las­ten piir­ros­sar­jan poh­jal­ta teh­dyl­le elo­ku­val­le ko­hel­ta­vas­ta et­sivästä, jon­ka plak­ka­ris­ta löy­tyy kat­ta­va va­li­koi­ma ra­ket­ti­re­kiä, nui­jia ja pu­ru­ku­mi­tyk­kejä kon­nien pysäyttä­mi­seen. Tällä­kin ker­taa Gad­ge­tin täy­tyy kamp­pail­la ark­ki­vi­hol­lis­taan Tri. Kou­raa vas­taan, mut­ta nyt hän saa jo rin­nal­leen oman ter­mi­nat­ri­xin­sa, nais­puo­li­sen Gad­get Kak­ko­sen. En­simmäi­sen elo­ku­van Matt­hew Bro­de­rick on vaih­tu­nut Kol­mas ki­vi au­rin­gos­ta –­sar­jan French Stewar­tiin, jon­ka tul­kin­nas­sa on nähtä­vissä enemmän kuin vähän ky­sei­sen sar­jan Har­ry Sa­lo­mo­nia – var­sin­kin kun silmät ovat jat­ku­vas­ti lä­hes yhtä si­rillään. Stewart so­pii hy­vin roo­liin­sa, mut­ta muu­toin me­no elo­ku­vas­sa on ai­kui­sen sil­missä tyhjänpäiväistä, juos­ten väsät­tyä hörhöi­lyä. Mitään pe­lot­ta­via ai­nek­sia elo­ku­vas­ta ei löy­dy, mut­ta pääs­pon­so­rit sen si­jaan nä­kyvät, jo­ten fa­nit löytä­nevät ham­pu­ri­lai­sen­sa ja pa­ris­ton­sa.
Vä­ri­kylläi­nen, kii­tettävän tark­ka ja on­gel­ma­ton ku­va. Puh­taan sel­keä ää­ni­rai­ta, jol­la on py­rit­ty myös luo­maan ti­la­vai­ku­tel­maa – sub­ba­ria­kaan unoh­ta­mat­ta. Eril­li­nen mu­siik­ki­rai­ta mah­dol­lis­taa elo­ku­van kat­so­mi­sen klas­si­se­na mykkäe­lo­ku­va­na, jol­loin huo­maa sen, kuin­ka lä­hellä tuo­ta gen­reä lii­ku­taan näyt­te­lijä­suo­ri­tus­ten il­meik­kyy­dessä ja ko­reog­ra­fiois­sa. Ekst­rois­sa pa­ri pe­liä, ma­king of -pät­kiä (32 min.), pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia oh­jaa­jan kom­men­tein (11 min.), mo­kia (3 min.), mu­siik­ki­vi­deo, sto­ry­board­ver­tai­lu ja oh­jaa­jan, Stewar­tin ja Elai­ne Hend­ri­xin vaa­ti­ma­ton kom­ment­ti­rai­ta. Mu­ka­na myös pa­ri pientä Eas­ter Eg­giä. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy