Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Jurassic World: Dominion

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2022Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ju­ras­sic-­saa­gan päätök­sek­si ase­tel­tu seik­kai­lu näyttää mitä ta­pah­tuu kun di­nois­ta on tul­lut osa ar­kea.

Ju­ras­sic-saa­gan päätök­sek­si ase­tel­tu seik­kai­lu näyttää mitä ta­pah­tuu kun di­nois­ta on tul­lut osa ar­kea. Har­mil­li­ses­ti tämä on kui­ten­kin vain pie­ni osa elo­ku­van am­bi­tioi­ta, joi­hin kuu­luu se­ka­va vyyh­ti kan­sainvä­listä di­no-ak­ti­vis­mia ja App­len es­te­tii­kas­ta sekä Mon­san­ton pe­li­kir­jas­ta vai­kut­tei­ta ot­ta­van sa­la­juo­nen vi­rit­te­ly.
Yhtä ai­kaa hi­taas­ti ja pouk­koi­le­vas­ti ete­nevä juo­ni kul­kee ja­son­bour­ne­mai­sel­la vim­mal­la ympä­ri maa­pal­loa, mut­ta pu­nai­nen lan­ka on lu­vat­to­man vaa­ti­ma­ton. Pitkä lis­ta eri­lai­sia di­no­sau­rus-la­je­ja ta­lu­te­taan ku­vaan yk­si ker­ral­laan ja ai­na la­ji ni­me­ten, mut­ta lop­pu­tu­los on li­ha­lii­mal­la kyhät­ty epä­ta­sai­nen ko­koel­ma ir­ral­li­sia otok­sia. Sil­ti Tim Coo­kis­ta ja App­len kam­puk­ses­ta selväs­ti in­noi­tuk­sen­sa ot­ta­nut ku­vas­to sekä mo­ni muu yk­sittäi­nen ai­voi­tus la­ser-oh­ja­tuis­ta di­nois­ta ai­na maail­man hi­taim­paan hy­per­loop-ra­taan viih­dyttää ai­kan­sa. On­gel­ma on, että kat­so­ja ei tiedä pitäi­sikö tämä ot­taa va­ka­vas­ti vain pelkästään ko­me­dia­na.
Lop­pu­tu­los ei ole huo­no lisä Ju­ras­sic Park -jat­ko-o­sien sar­jaan, mut­ta täy­si­pai­noi­nen elo­ku­va­kaan tämä ei ole. Seik­kai­lu on suu­rie­lei­nen ja näyttävä, mut­ta näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­sil­taan ja draa­man kaa­rel­taan enintään tv-sar­ja­mai­nen. Al­ku­peräi­sen kol­mi­kon (Sam Neill, Lau­ra Dern ja Jeff Goldb­lum) nä­ke­mi­nen ruu­dul­la on lo­pul­ta tämän vai­kut­ta­vin­ta an­tia, mut­ta tältä­kin osin tun­tuu, että elo­ku­van täh­distä it­sestään on tul­lut ta­ri­nan di­no­sau­ruk­sia. (IJ)
18/07/2022

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy