Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Mission Impossible - Ghost Protocol

Mission Impossible 4 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332431038264

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Kuvat

Burj Khalifa ja Tom Cruise
Burj Khalifa ja Tom Cruise
Paula Patton ja Tom Cruise
Paula Patton ja Tom Cruise
Simon Pegg ja Tom Cruise
Simon Pegg ja Tom Cruise
Paula Patton, Simon Pegg, Tom Cruise ja Jeremy Renner
Paula Patton, Simon Pegg, Tom Cruise ja Jeremy Renner
Daniel Craigin kadonnut veli Jeremy Renner
Daniel Craigin kadonnut veli Jeremy Renner
Sinin mikrokuituhanska vuosimallia 2050
Sinin mikrokuituhanska vuosimallia 2050

Elokuva

Vii­den vuo­den tauon jäl­keen Tom Crui­se on taas Et­han Hunt, tuo mo­nes­ta myyrä­jah­dis­ta, lit­ku­kaup­piaas­ta ja muu­ten vaan suu­ri­luu­loi­ses­ta kon­nas­ta sel­vin­nyt IMF-a­gent­ti.

Vii­den vuo­den tauon jäl­keen Tom Crui­se on taas Et­han Hunt, tuo mo­nes­ta myyrä­jah­dis­ta, lit­ku­kaup­piaas­ta ja muu­ten vaan suu­ri­luu­loi­ses­ta kon­nas­ta sel­vin­nyt IMF-a­gent­ti. Agent­ti­pal­ve­lun ni­mi­kir­jai­met eivät edel­leenkään tu­le kan­sainvä­li­sen va­luut­ta­ra­has­ton ni­mestä, eikä agen­daan kuu­lu sen enempää eu­rok­rii­si kuin Ja­pa­nin ydi­non­net­to­muus­kaan, mut­ta ydi­na­seis­ta ja kan­sainvä­li­sestä jet­set-toi­min­nas­ta on kui­ten­kin ky­se.
Ta­pah­tu­mat sin­koi­le­vat mos­ko­va­lai­ses­ta van­ki­las­ta Krem­lin käytä­vil­le, Burj Kha­li­fan kor­keuk­sis­ta hiek­ka­myrs­kyn silmään ja pe­rin­teitä ja high­tec­hiä yh­distävän Mum­bain hä­linään. Pin­ta on ko­meas­ti koh­dal­laan ja stun­tit on teh­ty ihail­ta­vas­ti old skool -hen­gessä ri­pus­taen jo­pa Crui­sen kal­tai­nen päästä var­pai­siin va­kuu­tet­tu lef­fas­ta­ra maail­man kor­keim­man ra­ken­nuk­sen tuu­li­vii­rik­si. Gen­ren pe­rus­kaa­no­nis­ta am­men­net­tu ta­ri­na sol­juu eteenpäin vauh­dik­kaas­ti, mut­ta il­man ja­son­bour­ne­mais­ta pak­koa. Rea­lis­min ti­lal­la on len­no­kas seik­kai­lu­mie­li ja ri­paus lap­sen­mie­li­syyttä, ku­ten tämän sar­jan puit­teis­sa on jo to­tut­tu nä­kemään.
E­lo­ku­van pa­ras­ta an­tia ovat kiis­tat­ta sen näyttävät toi­min­ta­jak­sot, joil­le on loih­dit­tu var­sin mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaat puit­teet. Du­bain hämähäk­ki­mie­se­pi­so­di my­kistää kau­neu­del­laan ja tie­to­ko­ne­te­hos­tei­den osuu­deen vä­hyy­dellä, mut­ta myös alun iPad-a­vus­tei­nen Krem­lin mur­to ja Sak­san Au­tos­tad­til­ta ken­ties in­noi­tuk­sen­sa na­pan­nut lop­puyh­tee­not­to osoit­ta­vat hok­sot­ti­mien hyvää käyttöä. Vas­ta­pai­nok­si elo­ku­van var­rel­le mah­tuu toi­saal­ta myös muu­ta­ma tur­ha su­van­to ja vaih­det­ta täy­sin vaih­ta­va jäl­kinäytös.
Suo­ma­lais­kat­so­jaa il­lah­dut­taa luon­nol­li­ses­ti Sa­mu­li Edel­man­nin si­vuo­sa elo­ku­van ruot­sa­lai­sen pää­pa­hik­sen kä­ty­rinä — rep­lii­kit jäävät ken­ties vä­hiin, mut­ta kors­ton raa­mit täyt­tyvät kun­nial­la. Sitä vas­toin No­kian alem­muus­ti­lal­ta ei tässäkään väl­tytä: yhtä Ver­tua lu­kuun ot­ta­mat­ta elo­ku­vas­sa käy­tet­ty rau­ta tu­lee nyt Ka­li­for­nias­ta.

Kuva & ääni

Elokuva kuvattiin pääosin studioilla Vancouverissa ja osin paikan päällä Dubaissa, mutta ilmavuutta tai skooppia tapahtumista ei jää puuttumaan. Sekä komea kuva että virikkeellinen ääniraita täyttävät molemmat kaikki Hollywood-hittileffan vaatimukset vaivatta. Sarjan tunnussävelmä on soinut joskus iskevämminkin, mutta muutoin musiikki ja tehosteet toimivat tilassa mainiosti.

Ekstrat

Ekstrojen osalta anti jää suppeaksi. Parasta sisältöä tarjoilevat kaksi stuntteja ja lavasteita käsittelevää koostetta (yht. 30 min.) ja sarja poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein (5 min.). Lisäksi mukana on lyhyet koosteet hiekkamyrksyjaksosta (3 min.) ja rekvisiitasta (3 min.). Kaikki ekstrat tarjoillaan HD-muodossa suomeksi tekstitettyinä. (IJ)
21/05/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy