Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Johnson County Wars

Johnson County War 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 176 minuuttia
Julkaisija: SoulmediaKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165884221

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Yh­dys­val­tain his­to­rias­sa on käy­ty mon­ta kan­sal­lis­ta so­taa.

Yh­dys­val­tain his­to­rias­sa on käy­ty mon­ta kan­sal­lis­ta so­taa. It­senäis­ty­mi­nen brit­tien ikeestä, in­tiaa­nien kan­san­mur­ha, etelä vas­taan poh­joi­nen ja 1960-lu­vun ih­mi­soi­keus­tais­te­lut. Tässä vä­lissä käy­tiin myös kar­ja­pa­ro­nien ja pien­ti­lal­lis­ten vä­li­nen kamp­pai­lu va­pais­ta lai­dun­mais­ta, jo­ta ylei­ses­ti kut­su­taan kä­sit­teellä ”­John­son Coun­ty War”, yk­sikössä tai mo­ni­kos­sa.
Wyo­min­gis­sa 1891 ai­kaan­saa­tu mie­li­val­ta on vai­kut­ta­nut mo­niin po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin tuo­tok­siin Vir­gi­nia­lai­ses­ta Etäis­ten laak­so­jen mie­heen. Täyttä to­tuut­ta ei juu­ri mikään niistä ker­ro, mut­ta puol­ta on otet­tu roi­mas­ti.
Ob­jek­tii­vi­ses­ti ot­taen ky­se oli siitä, että Cheyen­nessä val­taan­sa pitävä suur­ti­lal­lis­ten eliit­ti kylläs­tyi uu­siin lai­dun­mai­den val­taa­jiin ja ot­ti on­gel­mak­si muo­dos­tu­neet kar­ja­ros­vouk­set te­ko­syyk­si pan­na pien­ti­lal­lis­ten edus­mie­hiä hen­giltä. Hall­mar­kin mi­ni­sar­ja ker­too tästä pien­ti­lal­lis­ten näkö­kul­mas­ta. Ai­ka­moi­ses­ta ru­tii­ni­no­mai­suu­des­taan huo­li­mat­ta tämä on su­ju­vaa kat­sot­ta­vaa, eikä laa­du­kas näyt­te­lijä­kaar­ti petä odo­tuk­sia. Mitä nyt Burt Rey­nolds näyttää kuin kau­neus­leik­kaus­ten jäy­kistämältä va­ha­naa­miol­ta.
Cain Ham­mett (Tom Be­ren­ger) koh­taa mart­tyy­ri­kuo­le­man, mut­ta ei tur­haan, kun 50 mie­heltä me­nee kuu­lui­sas­sa pii­ri­tyk­sessä rei­lu työpäivä saa­da yk­si vas­tus­ta­ja hen­giltä. Tämän joh­dos­ta Wyo­min­gis­ta tu­li poik­keuk­sel­li­sen de­mok­raat­ti­myön­tei­nen seu­tu­kun­ta.
San­ka­ri­ta­ri­na ei ikävä kyllä ker­ro, mitä muu­ta ta­pah­tui. Kak­si re­pub­li­kaa­nia, pre­si­dent­ti ja ku­vernöö­ri, käytännössä ju­nai­li­vat mur­ha­mie­het ja silmää­te­kevät tuo­mioit­ta va­pau­teen. Skan­daa­lia pi­detään edel­leen yh­dys­val­ta­lai­sen luok­ka­tais­te­lun sym­bo­li­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason tv-sarjan kuvaa ja ääntä. Ei ekstroja. (PS)
30/09/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy