Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Oma pikku agenttini

Guarding Tess 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1994Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: Egmont Kuva:
Anamorfinen 1.82
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

En mal­ta ol­la muis­te­le­mat­ta sau­nail­taa Kul­ta­ran­nas­sa elo­kuus­sa 2001.

En mal­ta ol­la muis­te­le­mat­ta sau­nail­taa Kul­ta­ran­nas­sa elo­kuus­sa 2001. Ky­syim­me pre­si­dent­ti Ha­lo­sel­ta, mikä on ol­lut vai­kein­ta al­ku­kau­des­sa. Hän vas­ta­si na­pa­kas­ti yh­dellä sa­nal­la: "A­vus­ta­jat". Lin­nan vä­ki ympä­rillä ad­ju­tan­tis­ta läh­tien kal­pe­ni. Ar­voi­sa pre­si­dent­ti jat­koi vas­ta het­ken ku­lut­tua, kuin­ka ei ole tot­tu­nut pal­ve­lusvä­keen nuo­res­ta pitäen ku­ten puo­li­son­sa va­lio­kun­ta­neu­vos Arajär­vi. Tämä ko­me­dia ku­vaa hie­man sa­maa di­lem­maa yk­si­tyi­syy­den me­ne­tyk­sestä merk­ki­hen­kilön ja avus­ta­jien vä­lillä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy