Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Across the Line

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 90 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ber­nie Ma­dof­fin pon­zi-­hui­jauk­ses­ta in­noi­tuk­sen­sa nap­paa­va gangs­te­ri­lef­fa seu­raa ra­jan yli Mek­si­koon pa­ke­ne­vaa in­ves­toin­ti­pank­kii­ria, jon­ka pa­han päivän kas­sa kiin­nos­taa mo­nia eri ta­ho­ja.

Ber­nie Ma­dof­fin pon­zi-hui­jauk­ses­ta in­noi­tuk­sen­sa nap­paa­va gangs­te­ri­lef­fa seu­raa ra­jan yli Mek­si­koon pa­ke­ne­vaa in­ves­toin­ti­pank­kii­ria (Ai­dan Quinn), jon­ka pa­han päivän kas­sa kiin­nos­taa mo­nia eri ta­ho­ja. Ma­rio Van Peeb­le­sin näyt­te­lemän FBI-a­gen­tin ja An­dy Gar­cian ruu­miil­lis­ta­man pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin lisäk­si lais­kaan ajo­jah­tiin osal­lis­tu­vat myös venäläi­set ma­fioo­sot, joi­den ra­ho­ja myös pa­loi kup­las­sa.
E­lo­ku­va vas­tui­taan pa­koi­le­vas­ta si­ka­rik­kaas­ta ta­lous­kon­nas­ta — tai vaik­ka­pa siltä sta­tuk­sel­ta tip­pu­nees­ta uusköyhästä nu­me­ron­pyö­rittäjästä — oli­si mie­len­kiin­toi­nen ta­paus, mut­ta tästä te­ke­leestä ei ole kum­mak­si­kaan. Ta­ri­na ei pys­ty luo­maan in­noi­tuk­ses­taan mitään uut­ta, vaan taan­tuu lä­hes vä­littömäs­ti ta­va­no­mai­sek­si kon­na­ry­mis­te­lyk­si, jo­hon on lii­mat­tu vai­val­loi­ses­ti kli­sei­siä draa­man ai­nek­sia.
Hi­das­tem­poi­nen toi­min­tad­raa­ma luo kyllä ryhmän ver­rat­tain mie­len­kiin­toi­sia hah­mo­ja, mut­ta pa­kojännä­riä ja per­hed­raa­maa useam­mal­la kuin yh­dellä ta­val­la yh­distävä ta­ri­na jää vain kel­vol­li­sen luon­nok­sen ta­sol­le. Pitkä ni­minäyt­te­lijöi­den lis­ta ja vi­deo­ka­lus­ton mah­dol­lis­ta­mat ku­vauk­set au­ten­ti­sil­la ku­vaus­pai­koil­la aut­ta­vat to­ki pal­jon, mut­ta eivät riittäväs­ti. Lop­pu­koh­taus on­kin sit­ten jo sur­kea hämmäs­tyttävän mo­nil­la eri ta­voin.

Kuva, ääni & ekstrat

Videomainen kuva on upean terävä ja väritoistoaan myöten luonteva ja vakaa. Ilme tasapanoilee käsivaralta kuvatun dokumentaarin ja ison rahan toimintaelokuvan välillä näyttäen pääosin varsin hyvältä ja miljööltään ilahduttavan suurieleiseltä. Äänipuolella häviöllinen Dolby Digital tekee tasaista jälkeä dialogin ja toiminnan tulkkina. Ekstraton. (IJ)
05/11/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy