Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Blue Bloods - kausi 1

Blue Bloods - Season 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 901 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
VET: 262138EAN: 7332431036642

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

New Yor­kin po­lii­si­voi­miin te­hok­kaas­ti so­lut­tau­tu­nei­den Rea­ga­nei­den su­vun edus­ta­jien ede­sot­ta­muk­sis­ta ker­to­va po­lii­si­sar­ja on mo­nel­la ta­paa an­sio­kas Ko­van lain ja NYPD Bluen mant­te­lin­pe­rijä.

New Yor­kin po­lii­si­voi­miin te­hok­kaas­ti so­lut­tau­tu­nei­den Rea­ga­nei­den su­vun edus­ta­jien ede­sot­ta­muk­sis­ta ker­to­va po­lii­si­sar­ja on mo­nel­la ta­paa an­sio­kas Ko­van lain ja NYPD Bluen mant­te­lin­pe­rijä. New Yor­kis­sa ku­vat­tu sar­ja vie ta­pah­tu­mat ulos stu­dion neljän seinän sisältä ja on­nis­tuu loih­ti­maan jak­so toi­sen­sa jäl­keen tuo­rei­ta, eri­lai­sia ta­pauk­sia hah­mo­jen­sa rat­kot­ta­vak­si.
Siinä missä Ko­va la­ki pa­ten­toi tut­kin­nan ja oi­keu­denkäyn­nin yh­dis­telmän ot­taa tämä sar­ja mu­kaan mo­nen­lai­sia näkö­kul­mia ka­tu­po­lii­sis­ta ja et­sivästä, po­lii­sipääl­likköön ja syyttäjän vi­ras­toon. Kaik­ki nämä näkö­kul­mat ko­koon­tu­vat Rea­ga­nei­den sun­nun­taia­te­rial­le sa­man pöydän ää­reen, sillä ka­tu­po­lii­si on Har­var­din la­kio­pin­not alok­kaan ar­keen vaih­ta­nut kuo­pus (Will Es­tes), et­sivä ai­kaan­saa­va yh­den­mie­hen ar­mei­ja ja kes­kimmäi­nen ve­li (Don­ny Wahl­berg), apu­lais­syyttäjä per­heen tytär (B­rid­get Moy­na­han) ja po­lii­sipääl­likkö per­heen ka­ris­maat­ti­nen pat­riar­ka (Tom Sel­leck). Var­muu­den vuok­si taus­tal­la pyö­rii vielä edel­li­nen po­lii­sipääl­likkö, per­heen uk­ki (Len Ca­riou), ja vi­ran­toi­mi­tuk­ses­sa kuol­leen van­him­man vel­jen muis­to.
Sar­ja yh­distää tai­dok­kaas­ti per­hed­raa­maa ja vaih­te­le­via ri­kos­ta­pauk­sia, joi­den pa­ris­sa viih­tyy vaik­ka dek­ka­rei­ta oli­si vyön al­la jo pi­tem­pi­kin lis­ta. Suu­ri mer­ki­tys on myös sym­paat­ti­sil­la näyt­te­lijöillä ja ko­meal­la tek­ni­sellä to­teu­tuk­sel­la, jo­ka oli­si kun­niak­si mo­nel­le ison ra­han elo­ku­val­le­kin. Muu­ta­man jak­son jäl­keen sar­jan hah­mo­jen kor­kea si­dok­si­suus, jon­ka myötä kaik­ki par­tio­po­lii­sis­ta po­lii­sipääl­likköön tun­tu­vat ai­na työs­ken­te­levän sa­mo­jen ta­paus­ten pa­ris­sa al­kaa hie­man hymäh­dyttää, mut­ta tämän an­taa an­teek­si sa­maan ta­paan kuin vaik­ka­pa Sex and the Ci­tyssä, missä kaik­kien hah­mo­jen elämän­vai­heet ruok­ki­vat jo­kai­ses­sa jak­sos­sa Car­rien kul­lois­ta­kin ko­lum­nia. Hyvää, kou­kut­ta­vaa dek­ka­ri­viih­dettä, jos ei ai­van sitä gen­ren ruo­hein­ta an­tia kui­ten­kaan.
Ko­ti­maas­saan sar­ja on eh­ti­nyt toi­sel­le tuo­tan­to­kau­del­le, jo­ten lisää herk­kua on lu­vas­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni. Kaikkea muuta kuin klaustrofobinen kuvaus kieputtaa tapahtumia ympäri New Yorkia siinä määrin komeasti että käsi alkaa taas hapuilla Finnairin sivuille tarjouksia etsimään. Iskevällä tunnussävelmällä ja mukaansa imaisevalla tunnelmalla armoitettu ääniraita on niin ikään teknisesti huipputasoa. Ekstroissa poistettuja kohtauksia useimpiin jaksoihin, mokia ja kuusi koostetta. Kuudella levyllä. (IJ)
14/03/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy