Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Funny People

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2009Kesto: 140 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 220704EAN: 5050582727678

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kuo­le­man­sai­ras täh­ti­koo­mik­ko ot­taa rä­piköivän aloit­te­li­jan sii­pi­mie­hek­seen sai­tu­rin jou­lua muis­tut­ta­val­le nos­tal­giat­ri­pil­le.

Kuo­le­man­sai­ras täh­ti­koo­mik­ko (A­dam Sand­ler) ot­taa rä­piköivän aloit­te­li­jan (Seth Ro­gen) sii­pi­mie­hek­seen sai­tu­rin jou­lua muis­tut­ta­val­le nos­tal­giat­ri­pil­le. Pe­lon, yk­sinäi­syy­den, käytännöl­li­syy­den ja ken­ties pe­rinnön jättä­mi­sen­kin alun pe­rin mo­ti­voi­ma suh­de ai­lah­te­lee työn ja ystä­vyy­den vä­lillä muut­taen kum­man­kin mie­hen elämää ai­van ku­ten elo­ku­vis­sa kuu­luu­kin. Lop­pu ei to­sin me­ne ai­van nuo­til­leen to­tu­tun mu­kaan.
A­dam Sand­ler on selväs­ti miel­ty­nyt liik­ku­maan ko­me­dian, va­ka­vam­man draa­man ja kar­kea­kie­li­sen alapää­huu­mo­rin muo­dos­ta­mas­sa kol­mios­sa. Tässä koo­mi­koi­den elämän hu­vit­ta­van oma­laa­tui­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta ker­to­vas­sa elo­ku­vas­sa huu­mo­ri tu­lee usein räävä­sui­ses­ta ja pai­koin na­pa­kas­ta stand-up-ko­mii­kas­ta ja draa­ma on ank­ku­roi­tu pitkäl­ti sa­moi­hin tee­moi­hin, joi­ta mies kä­sit­te­li jo elo­ku­vas­sa "K­lik". Yhtä me­lod­ra­maat­tis­ta tai len­nok­kaas­ti ku­vi­tet­tua me­no ei tällä ker­taa ole, sillä ta­voit­tee­na tun­tuu ol­leen maanlä­hei­semmän ja yk­sin­ker­tai­sem­man draa­man ker­to­mi­nen.
Ko­ko­nai­suu­te­na ky­seessä on epä­ta­sai­nen hyb­ri­di, jon­ka läppä laan­tuu pai­kon jo­kel­te­luk­si ja ta­pah­tu­mien mer­ki­tys­kin jää pal­jol­ti mys­tee­rik­si. Kaa­mean huo­not al­ku­teks­tit aset­ta­vat tun­nel­man en­simmäi­sek­si puo­lek­si tun­nik­si, mut­ta tämän jäl­keen me­no on on­nek­si selväs­ti nou­su­joh­teis­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Tasokkaan jäsentynyt ja väritoistoltaan paahtunut kuva ei ole kohinaton, mutta näyttää hyvältä. Hyvä, ongelmaton ääniraita. Ekstroissa ohjaajan, Sandlerin ja Rogenin kommenttiraita, mokia, poistettuja ja pidennettyjä kohtauksia, sarja sekalaisia koosteita ja muuta hupailua. (IJ)
28/05/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy