Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Joulutarina

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 78 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: A-51118EAN: 6438137038513

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

I­ki­van­has­ta ai­hees­ta voi lu­ke­mat­to­mien ani­maa­tioi­den ja näy­telmäe­lo­ku­vien jäl­keen tehdä hyvän elo­ku­van.

I­ki­van­has­ta ai­hees­ta voi lu­ke­mat­to­mien ani­maa­tioi­den ja näy­telmäe­lo­ku­vien jäl­keen tehdä hyvän elo­ku­van. Ju­ha Wuo­li­joen Jou­lu­ta­ri­na osoit­taa tämän ker­toes­saan, kuin­ka or­vos­ta Ni­co­lak­ses­ta (mai­nio Ot­to Gus­tavs­son) tu­li Jou­lu­puk­ki (Han­nu-Pek­ka Björk­man), yk­si län­si­mai­sen las­ten­kult­tuu­rin tär­keim­mistä myy­teistä.
A­ni­meikäi­nen tyttä­re­ni ei suos­tu­nut seu­rak­si ko­ti­kat­so­moon. Hän oli­si saat­ta­nut yllät­tyä pe­rin poh­jin, sillä tar­jol­la ei ole pe­rin­teistä tont­tue­lo­ku­vaa. Ja ai­hee­seen­kin on oi­keas­taan saa­tu uu­si kul­ma, sillä Jou­lu­pu­kin lap­suu­des­ta ei juu­ri­kaan ole aiem­min ker­rot­tu.
Ai­kui­nen­kin tämän kat­soo ai­van hy­ker­rel­len, sillä te­kijöi­den kun­niak­si on sa­not­ta­va, että he pys­tyvät välttämään las­te­ne­lo­ku­vien ka­ri­kot pe­rin poh­jin. Ta­ri­na oli­si luul­ta­vas­ti muut­tu­nut Hol­lywoo­dis­sa mus­ta­val­koi­sem­mak­si ja imelämmäk­si.
Kun or­po­poi­ka an­ne­taan mus­tan­pu­hu­val­le puu­seppä-Ii­sa­kil­le (Ka­ri Väänä­nen), mies koh­te­lee poi­kaa ty­lys­ti ja il­keäs­ti ku­ten ai­koi­naan työelämässä oli ta­pa­na. Mut­ta tätäkään hah­moa ei lo­pul­ta piir­retä tur­han it­seoi­koi­ses­ti. Tip­pa­han tästä tu­li silmään, vaik­ka ime­lyys on kau­ka­na.
Ta­ri­nan voi­ma on myös sen rea­lis­ti­suu­des­sa. Vas­ta lop­pu­rat­kai­sus­sa as­tu­taan fan­ta­sian maail­maan, ja se­kin tehdään hy­vin viit­tee­no­mai­ses­ti. Tämä elo­ku­va on ko­ti­mai­sen ja kan­sainvä­li­sen suo­sion­sa an­sain­nut, vaik­ka Ii­sa­kin lähdön jäl­keen ta­ri­na ten­ho hie­man heik­ke­nee­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva piirtyy tarkasti, kaunein värein ja liki virheittä. Lumen valkoisuus harmaine sävyineen on hankala elementti, mutta kuva ei pala puhki. Ainoastaan revontulissa voi havaita turhan selvää keinotekoisuutta. Ääniraita toimii tasapainoisesti, vaikka se ei minkäänlaidts elämyksellisyyttä tarjoa. Tosin selkeä dialogiakin on meilla saavutus. Teknisesti saavutus on joka tapauksessa yksi kotimaisen tuotantohistorian huikeimmista. Ruskakuvaukset tehtiin Utsjoella, mutta Leville ”luotu” talvi oli todellinen 35 asteen pakkasineen ja puolentoistametrisine hankineen. Olosuhteet hitsasivat ryhmän yhteen, ja se näkyy kaikessa näyttelijöiden toiminnoista aina tekniseen lopputulokseen. Luulisi karonkan olleen normaalia riehakkaampi. Elokuva on dubattu erinomaisesti englanniksi, pää-ääninään John Turturro ja Michael Bedalucco. Ekstroissa 22 min. dokumentti ja traileri. (PS)
03/12/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy