Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Walking Dead - 8. kausi

The Walking Dead - The Complete Eighth Season 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017-2018Kesto: 763 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740337

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kah­dek­san vuot­ta on pitkä ai­ka zom­bie-ai­hei­sel­le te­le­vi­sio­sar­jal­le.

Kah­dek­san vuot­ta on pitkä ai­ka zom­bie-ai­hei­sel­le te­le­vi­sio­sar­jal­le. Lak­ka­sin jo ai­ko­ja sit­ten odot­te­le­mas­ta sar­ja­ku­va­sar­jan uu­tuuk­sia, enkä ole jak­sa­nut enää seu­ra­ta tätä te­le­vi­sios­ta­kaan.
Mut­ta BD-for­maa­tis­sa olen myöhäi­semmät­kin kau­det kat­so­nut ai­van su­ju­vas­ti.
To­ki jo seit­semän­teen kau­teen men­nessä tun­tui var­mal­ta, et­tei tästä enää mitään tu­le. No, yk­si erään sai­raa­la­sar­jan po­ti­las­ta esittä­nyt näyt­te­lijä (G­reyn ana­to­mias­ta tut­tu Jeff­rey Dean Mor­gan) muut­ti kai­ken. Kah­dek­sas kau­si mei­naa to­sin lo­pah­taa al­kuun­sa. Ne­gan oli jo vas­ta­poo­lin­sa Ric­kin (And­rew Lin­coln) var­ma­tap­poi­ses­sa tähtäi­messä, kun­nes: ei mitään. Sil­loin al­koi kol­me täh­teä häämöttää.
Sit­ten seu­raa mon­ta jak­soa uut­ta ja van­haa, niinpä tätä jak­soi. Sit­ten sa­ma uu­des­taan.
Ne­ga­nin fi­lo­so­fia ti­he­nee ja tu­lee yhä lä­hei­semmäk­si, tu­tum­mak­si. Eihän tämä mitään fu­tuu­ria kos­kaan ol­lut­kaan. Al­le­go­ri­nen, selvä sym­bo­li on lää­kintä­tai­to­ja omaa­va mu­ha­met­ti­lai­nen. Ai­ka hy­vin tämän hah­mon liian­kin sel­keä yh­tymä­koh­ta Trum­piin (Mek­si­kon muu­ri ) ja Eu­roo­pan hei­voröi­siin de­mok­ra­tioi­hin (pa­ko­lai­set Af­ri­kas­ta ja Lä­hi-itästä) al­kaa tun­tua ai­ka na­pa­kal­ta.
To­ki su­van­nois­sa tun­tuu kuin seu­rai­si Kau­nei­ta ja roh­kei­ta. Kun toi­vo tun­tuu kat­so­jal­ta hu­pe­ne­van, juu­ri sil­loin luo­daan uut­ta, tuo­ret­ta­kin dra­ma­tiik­kaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Tv-tuotannoksi tarjolla on laadukasta kuvaa ja ääntä. Pientä levottomuutta toki ilmenee nopeissa metsäkohtauksissa. Ekstroihin on tallennettu pari kommenttiraitaa, pidennettyjä kohtauksia ja viisi dokumenttia (135 min). Kuudes levy on omistettu dokumenteille. (PS)
14/10/2018

Tekijät

Ohjaaja: Useita
Pääosissa: Andrew Lincoln Jeffrey Dean Morgan
Tarina: Useita
Kuvaus: Useita
Musiikki: Bear McCreary
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy