Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

45 vuotta

45 Years 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2015 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Espoo Cine 2015) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Geoff ja Ka­te jär­jes­te­levät juh­lal­li­suuk­sia 45-­vuo­tishääpäi­viensä edellä.

Geoff ja Ka­te jär­jes­te­levät juh­lal­li­suuk­sia 45-vuo­tishääpäi­viensä edellä. Huo­li­mat­ta pitkästä yh­tei­sestä tai­pa­lees­taan, ei liit­to edel­leenkään ole on­gel­mat­to­mas­sa le­po­ti­las­sa. Odot­ta­mat­ta saa­pu­nut kir­je avaa van­ho­ja haa­vo­ja, herättäen men­nei­syy­den hen­kiin. Suh­teen hy­vin­voin­ti nou­see kes­kus­te­lu­nai­heek­si juh­la­no­do­tus­vii­kon ede­tessä.
I­has­tut­ta­van ar­ki­nen elo­ku­va pouk­koi­lee jo­kapäiväi­sissä ku­viois­sa rie­mas­tut­ta­van tark­ka­silmäi­ses­ti. Pie­nie­lei­sellä herk­kyy­dellä oh­jat­tu 45 vuot­ta vel­voit­taa kat­so­jan­sa seu­raa­maan ja ana­ly­soi­maan jo­kais­ta sa­nan­pai­no­tus­ta ja silmänräpäystä. Tär­keänä koe­taan myös se, minkä kat­so­ja tietää ta­pah­tu­neen en­nen elo­ku­va­ka­me­roi­den käyn­nistä­mistä.
45 vuot­ta on en­nen kaik­kea kah­den lois­te­liaan näyt­te­lijän vä­li­nen elo­ku­val­li­nen avio­liit­to. Ka­te (C­har­lot­te Ramp­ling) tut­kai­lee päässään mie­hensä Geof­fin (Tom Cour­te­nay) se­li­tyk­siä, avaa­mat­ta kat­so­jal­le to­del­li­sia aja­tuk­siaan. Mie­hen lap­se­no­mai­suus kir­kas­taa kä­si­tystä van­he­ne­van mie­hen osit­tai­ses­ta pa­luus­ta lap­suu­teen, ke­hi­tyk­sen rap­peu­mas­ta. Mus­ta­suk­kai­suu­den ti­laa ava­taan vuo­sien tuo­mal­la ko­ke­muk­sel­la ja si­vis­ty­neen hellä­va­rai­ses­ti, vaik­ka het­kittäin avio­pa­ris­sa on tun­net­ta ja vim­maa kuin kii­mai­sis­sa tei­neissä.
E­lo­ku­van suo­ma­lai­nen en­si-il­ta näh­tiin Es­poo Ci­nessä 2015. (VA)
25/08/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy