Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Grimsby

The Brothers Grimsby 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Jal­ka­pal­loon hul­laan­tu­nut Nob­by asus­te­lee Grims­byn pik­ku­kau­pun­gis­sa Eng­lan­nin syrjä­seu­duil­la noin kym­me­nen lap­sen­sa ja pyö­reäs­ti kym­me­nen las­ta syn­nyttä­neen näköi­sen vai­mon­sa ke­ra.

Jal­ka­pal­loon hul­laan­tu­nut Nob­by (Sac­ha Ba­ron Co­hen) asus­te­lee Grims­byn pik­ku­kau­pun­gis­sa Eng­lan­nin syrjä­seu­duil­la noin kym­me­nen lap­sen­sa ja pyö­reäs­ti kym­me­nen las­ta syn­nyttä­neen näköi­sen vai­mon­sa ke­ra. Per­heen ah­taas­sa asun­nos­sa on alt­ta­ri­huo­ne py­hi­tet­tynä vuo­sia ta­ka­pe­rin ka­don­neel­le pik­ku­vel­jel­le. Kes­ki-ikäis­tyvä kal­ja­ma­hai­nen Nob­by on poh­ja­tie­to­jen mu­kaan käyttä­nyt elämästään 28 vuot­ta vel­jensä Se­bas­tia­nin (Mark St­rong) metsästä­mi­seen.
Pa­la­set lok­sah­te­le­vat koh­dil­leen kuin sa­la­ma­nis­kus­ta, ve­li löy­tyy odot­ta­mat­to­mis­ta hom­mis­ta. Ka­don­nut kar­ku­lai­nen työs­ken­te­lee agent­ti­na Ison-B­ri­tan­nian sa­lai­sel­le pal­ve­lul­le. Yh­teentörmäys joh­taa odo­tet­tui­hin seik­kai­lui­hin. Kuin­ka ar­va­sit­te­kaan – Nob­by jou­tuu mu­kaan. Muu­ta­man epäon­ni­sen har­ha­luo­din jäl­keen vel­jes­kak­si­kos­ta tu­lee val­ta­kun­nan ta­kaa-a­je­tuin pa­ri­val­jak­ko.
Sac­ha Ba­ron Co­hen on ka­ran­nut agent­ti­huu­mo­rin vaa­ral­li­siin mai­se­miin. Täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tu agent­tihässäkkä ei is­tu tämän krei­si­ko­me­dian näyttämök­si. Pie­ru- ja alapääläppää sar­ja­tu­le­na ty­kittävä Grims­by jak­saa to­ki nau­rat­taa pätkä­luon­toi­ses­ti, mut­ta juo­nel­li­sil­ta ar­voil­taan, ko­ko­nai­se­na hu­pi­ko­ke­muk­se­na, se on var­sin raa­ki­le­mai­nen. Ves­sa­hu­mo­ris­ti­ses­sa mie­lessä teks­ti on kui­ten­kin ihail­ta­van kek­se­liäs, ovat­han kaik­kein al­hai­sim­mat kei­not jat­ku­vas­ti käytössä. Ta­ri­na loik­kii no­pein hy­pyin, siir­ty­mien pe­rus­te­lut jäävät ole­mat­to­mik­si. Puo­leen­tois­ta tun­tiin on mah­dut­ta­va.
Sac­ha Ba­ron Co­hen ty­kittää fa­naat­ti­sen brit­ti­fu­tis­junt­ti­per­soo­nan mauk­kaas­ti, ka­ve­rin hu­mo­ris­tin­lah­jat ovat tie­dos­sa. Co­he­nin ta­pauk­ses­sa, ka­me­ran käy­dessä, mennään ai­na sa­ta la­sis­sa. Muil­ta osin per­soo­na­gal­le­ria on täy­sin mitätön, kir­joi­te­tut si­vu­hah­mot ovat poik­keuk­sel­li­sen epäus­kot­ta­via. (VA)
26/02/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy