Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

2001: Avaruusseikkailu

2001: A Space Odyssey 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1968Kesto: 148 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.20*
Ääniraita: PCM5.1
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 76829EAN: 7321944798383

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Oh­jaa­ja Stan­ley Kub­rick ja kir­jai­li­ja Art­hur C. Clar­ke te­kivät ker­ral­la selväk­si, mik­si ih­mi­nen ke­hit­tyi yli­ver­tai­sen ä­lyl­li­sek­si toi­sin kuin muut maa­pal­lon eliöt.

Oh­jaa­ja Stan­ley Kub­rick ja kir­jai­li­ja Art­hur C. Clar­ke te­kivät ker­ral­la selväk­si, mik­si ih­mi­nen ke­hit­tyi yli­ver­tai­sen ä­lyl­li­sek­si toi­sin kuin muut maa­pal­lon eliöt. Al­kuih­mi­sen ke­hi­tys al­koi, kun ul­koa­va­ruu­den vie­ras voi­ma herät­ti agg­res­sion mus­tan mo­no­lii­tin vä­li­tyk­sellä. Mo­no­liit­tia tar­vi­taan myös ava­ruu­sa­jal­la uu­den ke­hi­ty­sas­ke­leen saa­vut­ta­mi­sek­si.
S­ci­fin ykkösk­las­sik­ko ei lo­pul­ta ole niin mys­ti­nen kuin on väi­tet­ty. Pe­ruslähtö­koh­dan, ih­mi­sen ke­hi­tyk­sen, lisäk­si elo­ku­van tee­moi­hin kuu­lui tek­no­lo­gian kri­tiik­ki, vaik­ka mo­lem­mat te­kijät oli­vat uu­sis­ta in­no­vaa­tioi­ta hy­vin in­nos­tu­nei­ta. Clar­ke jo­pa pys­tyi en­nus­ta­maan ny­kypäivän kek­sintöjä hämmäs­tyttävän tar­kas­ti. Sa­maa in­sinöö­ri­hu­ma­nis­min se­ka­si­kiötä Suo­mes­sa edus­ti Ris­to Jar­va, vaik­ka hä­nen ta­ri­nan­sa oli­vat to­ki eri­lai­sia.
Hen­ki­syys oli myös vah­vas­ti läsnä Ava­ruus­seik­kai­lus­sa, jon­ka lop­puk­lii­mak­si, "Täh­ti­lap­si", voi oman­lai­se­naan ab­sur­di­na luo­muk­se­na edus­taa ih­mi­sen kai­puu­ta kuo­le­mat­to­muu­teen ja us­kon­nol­li­seen mie­len­rau­haan.
K­las­si­kon ar­vo ei ole la­tis­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa, vaik­ka elo­ku­van poh­ja­na ol­lut Car­ken no­vel­li The Sen­ti­nel on jo 60 vuot­ta van­ha. Keväällä 2008 kuol­lut Clar­ke ra­ken­si 1960-lu­vul­la elo­ku­vas­ta pä­tevän ro­maa­nin, ja myö­hem­min muu­ta­mia mie­len­kiin­toi­sia jat­ko-o­sia.
Kub­ric­kin roo­li oli tär­keä Clar­ken­kin ural­la, sillä oh­jaa­ja pys­tyi yh­distämään kor­kea­ta­soi­seen sci­fiin kaik­ki ais­tit. Nyt blu-rayn ai­ka­kau­te­na al­kaa jo tun­tua, että api­nan­ka­kan, ri­kin ja ot­so­nin voi­si jo mil­tei hais­taa.

Kuva

Kuva näytti jo DVD:nä erinomaiselta. BD on taas suorastaan häkellyttävän tarkka, ylimaallisen näyttävä. Ratkaisevan eron huomaa yksityiskohdista, avaruusalusten pinnoista ja ihmisten kasvonpiirteistä. Ainoastan vaikeimmissa pinnoissa, mm. avaruusalusten sisustuspinnoissa, näkyy hienon hienoa aliasing-eloa.

Ääni

Musiikki soi upeasti, eikä aiempien versioiden tökeröistä surround-sijoitteluista ole tietoakaan.

Ekstrat

Ekstroissa näyttelijäiden Keir Dullean ja Gary Lockwoodin kommenttiraita, 43+21+22+23+21+9+3+77 min. dokumentit ja traileri. Mukana on muun muassa ohjaajan yli tunnin radiohaastattelu. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy