Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Isänmaan puolesta - 1. tuotantokausi

Homeland - Season One 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 653 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044350760

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Isän­maan puo­les­ta on kerän­nyt krii­ti­koi­den ke­hut ja kou­kut­ta­nut mo­nia suo­ma­lai­sia.

Isän­maan puo­les­ta on kerän­nyt krii­ti­koi­den ke­hut ja kou­kut­ta­nut mo­nia suo­ma­lai­sia. Pi­lot­ti­jak­son osal­ta sitä on vai­kea pe­rus­tel­la, mut­ta se on myön­nettävä, et­tei kat­so­jia ai­na­kaan ko­sis­kel­la. Kun olin ko­ko kau­den kat­so­nut mil­tei put­keen lä­pi, voin tätä suo­si­tel­la va­rauk­set­ta.
Sar­ja välttää kli­seet ihail­ta­vas­ti muu­ten­kin. Ny­kypäivää edus­taa se, että san­ka­ri on maa­nis­dep­res­sii­vi­sestä mie­lia­la­vaih­te­luis­ta jo nuo­res­ta kär­si­nyt CIA-a­gent­ti (C­lai­re Da­nes). Hän al­kaa epäillä ter­ro­ris­tien vuo­sik­si van­git­se­man ker­san­tin (Da­mian Lewis) ole­van ”­mantc­hu­rian kan­di­daat­ti” eli ter­ro­ris­tien puo­lel­le ma­ni­pu­loi­tu tai va­paaeh­toi­ses­ti heittäy­ty­nyt uh­ka kan­sal­li­sel­le tur­val­li­suu­del­le. Sar­ja jat­kuu hyvällä in­ten­si­tee­tillä, kun kat­so­ja poh­tii, on­ko oi­kein mikään sitä, miltä aluk­si näyttää.
Kun kouk­kuun jää­neen psyy­kettä pom­mi­te­taan ja ute­liai­suut­ta herä­tellään lo­put­to­mas­ti, sar­jan lo­pe­tus on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut pet­ty­mys. Tällä ker­taa ei ole tätä huol­ta.
A­lun pe­rin is­rae­li­lai­seen So­dan van­git -te­le­vi­sio­sar­jaan (Ha­tu­fim) pe­rus­tu­van tril­le­rin kä­si­kir­joi­tus ha­kee ver­tais­taan. Kä­si­kir­joit­ta­ja Gi­deon Raff te­ki kai­ken hui­puk­si mo­lem­mat ver­siot.
Myös tär­kein trian­ge­li, Da­nes, hä­nen po­moaan Saul Be­ren­so­nia esittävä Man­dy Pa­tin­kin ja Da­mian Lewis, vas­taa pe­rin vaa­ti­vis­ta roo­leis­ta hui­kein suo­ri­tuk­sin. Si­vuo­sat pee­saa­vat hie­nos­ti.
Sar­ja ri­pot­te­lee pal­jon oi­kei­ta ja vää­riä vink­kejä, jois­ta osaan saa­ta­neen sel­vyys kak­kos­kau­del­la. Kap­tee­ni Mi­ke Fa­be­rin roo­li tun­tui sa­la­peräi­seltä. Saul on juu­ta­lai­nen, mut­ta sitä ei ko­ros­te­ta. Mikä on jaz­zin (Mi­les Da­vis, jne.) mer­ki­tys? Abu Na­zi­rin po­jan ni­mi Isa tar­koit­taa Jee­sus­ta… Kat­so­jan kan­nat­taa pan­na omat huo­mion­sa muis­tiin.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Kolmella levyllä. Ekstroissa 12 min. poistettuja kohtauksia, 34 min. dokumentti ja pilottijakson kommenttiraita. Mukana on myös kauden pidennys, toisen kauden prologi (4 min.), jota ei nähty televisiossa. (PS)
05/04/2013

Tekijät

Ohjaaja: Useita
Pääosissa: Claire Danes Damian Lewis Mandy Patinkin
Tarina: Gideon Raff
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy