Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kvartetti

Quartet 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 6438044365962

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

K­var­tet­ti al­kaa lu­paa­vis­ta lähtö­koh­dis­ta.

K­var­tet­ti al­kaa lu­paa­vis­ta lähtö­koh­dis­ta. Brit­tien hie­noin näyt­te­lijä­kaar­ti on koot­tu Beec­ham Hou­seen ot­ta­maan mit­taa kaik­kien esiin­ty­vien tai­tei­li­joi­den koh­ta­los­ta, kun ku­kaan ei enää oi­kein ihai­le, jo­ku muis­taa ja lop­pu häämöttää.
K­las­sis­ta mu­siik­kia ja oop­pe­raa esittä­vien lau­la­jien ja soit­ta­jien van­hain­ko­dis­sa al­kaa ku­his­ta, kun ai­koi­naan maa­gi­siin tu­lok­siin yltä­nyt oop­pe­rak­var­tet­ti on kool­la sa­mas­sa hoi­to­ko­dis­sa. Vii­mei­nen saa­pu­ja Jean Hor­ton (Mag­gie Smith) pitää saa­da hou­ku­tel­tua näyttävään co­me­back-e­siin­ty­mi­seen, mut­ta tu­li­ja on vas­ta­ha­koi­nen.
Hie­not näyt­te­lijät ja mai­nio dia­lo­gi ei pois­ta sitä har­mia, että elo­ku­van kä­si­kir­joi­tus pomp­pii pa­has­ti. Kai­ken lisäk­si yli kah­dek­san­kym­men­vuo­tiai­den de­men­tik­ko­jen elämää esi­tellään mil­tei vaa­lean­pu­nai­sin vä­rein. Eipä ole juu­ri kär­si­mystä, ma­kuu­haa­vois­ta ei kär­sitä, eikä pis­sa-as­tioi­ta vis­ko­ta. Suo­li pe­laa, ja hor­mo­nit hyrräävät. Alan asian­tun­ti­ja oli to­sin voi­nut an­taa te­kijöil­le hyvän neu­von. Mistä tietää, että van­ha ih­mi­nen al­kaa de­men­toi­tua? Se al­kaa siitä, että lääkä­ri määrää viag­raa, pyynnöstä. Kuu­lin tämän elo­ku­vaa kat­soes­sa­ni. Ei au­ta kuin us­koa. Ih­mi­nen pa­laa tär­keimpään eli fi­lo­so­fit ovat tur­haan poh­ti­neet elämän tar­koi­tus­ta. Ko­ti­hoi­don asian­tun­ti­jat tietävät pa­rem­min.
E­lo­ku­va käy kui­ten­kin osoi­tuk­se­na kor­keas­ta brit­tiläi­sestä draa­ma/­ko­me­dia-pe­rin­tees­ta. Ai­van vii­mei­nen, rea­lis­min si­laus, kui­ten­kin puut­tuu.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
20/08/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy