Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The 13th Warrior

13. soturi 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: Sandrew MetronomeKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7321945346439

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

E­lo­ku­va yh­distää kak­si maail­maa kuin Suo­men vaa­ku­na, kä­dessä suo­ra vii­kin­ki­miek­ka ja al­la käyrä idän sa­pe­li.

E­lo­ku­va yh­distää kak­si maail­maa kuin Suo­men vaa­ku­na, kä­dessä suo­ra vii­kin­ki­miek­ka ja al­la käyrä idän sa­pe­li. Tässä ta­pauk­ses­sa idän mies käy tais­te­lua vii­kin­kien rin­nal­la. Juon­ta­han ei juu­ri ole, sillä elo­ku­va on täy­sin howar­diaa­ni­nen.
Si­vis­tystä on idässä, Eu­roop­pa on bar­ba­riaa. Vuo­ren on­ka­lois­ta löy­tyy Mi­lon Ve­nus­ta pal­vo­va mus­tien kan­ni­ba­lis­tis­ten al­kuih­mis­ten ro­tu, jo­ka ter­ro­ri­soi seu­tu­kun­tia. Haus­ka elo­ku­vaan liit­tyvä anek­doot­ti oli, kun syk­syllä 2000 saa­tiin tut­ki­mus­tie­to­ja, joi­den mu­kaan poh­joi­ses­sa, it­se asias­sa sil­loi­ses­sa Itä-Suo­mes­sa elivät Eu­roo­pan vii­mei­set ih­mis­syöjät.
Tätä ei us­kal­la ku­kaan ke­hua, kos­ka oh­jaa­jan re­fe­rens­sit oli­vat ai­koi­naan var­sin ko­vat (Die Hard, Pre­da­tor) ja hän mars­si kes­ken tuo­tan­non ulos. Kaik­ki krii­ti­kot ovat tei­lan­neet ja kal­lis­kin oli. Sil­ti pal­jon pa­rem­paa viih­dettä kuin vas­taa­va kau­pal­li­nen flop­pi Wa­te­rworld.
Kä­si­kir­joi­tuk­sen ja jäl­ki­hoi­don teh­nyt Mic­hael Crich­ton lentää taas tas­suil­leen. On sil­ti epäus­kot­ta­vaa, et­teivät kyläläi­set tiedä lä­hi­seu­tun­sa oliois­ta. Ketä ja mik­si, sitä ei ker­ro­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Luolakohtauksissa kuva on rakeinen, muuten erinomainen. Surround-äänten suurta juhlaa. Viikinkien alkuruotsia on kiva kuunnella. Kieli muuttuu tyylikkäästi, mutta turhan helposti englanniksi, kun sankari (Antonio Banderas) oppii tavoille. Ei ekstroja. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy