Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Hooked Up

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2013Kesto: 81 minuuttia
Julkaisija: Raven Banner 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Nyt se on kek­sit­ty.

Nyt se on kek­sit­ty. Ku­va­taan elo­ku­vat iP­ho­nel­la. La­ji­tyy­pin ol­les­sa found foo­ta­ge, on tek­ni­nen va­lin­ta eri­tyi­sen help­po pe­rus­tel­la. ”­Mat­ka­vi­deo­ta­han me tässä ku­vaam­me.” Ka­me­ra­ku­lut saa­daan nol­liin ja hyvä mark­ki­noin­ti­kul­ma avau­tuu siinä sa­mal­la. App­le-mai­nos­kam­pan­jan osa­na aja­tus voi­si toi­mia, var­sin­kin jos ve­ren­juok­su­tuk­sen määrä oli­si hie­man al­hai­sem­pi.
Ää­liömäi­nen An­to­nio ja vähän vä­hemmän ää­liömäi­nen Pe­ter läh­tevät bi­le­mat­kal­le Bar­ce­lo­naan. Pe­ter on juu­ri ajau­tu­nut eril­leen nai­systävästään, syytä kar­ku­mat­kal­le siis on. Vaik­ka al­kuun va­paus tun­tuu Pe­te­ristä vas­ten­tah­toi­sel­ta, ab­sint­ti­pul­lo tas­kus­sa aut­taa. Mim­mien perään yö­ker­hoi­hin siis.
Ju­tul­le päästään he­tim­mi­ten, vieläpä baa­rin kuu­mim­pien ty­py­jen kans­sa. Jat­kot odot­ta­vat. Il­ta nu­me­ro yk­si vai­kut­taa suur­me­nes­tyk­seltä, pik­ku­hou­sut ti­pah­te­le­vat het­kessä. Sek­si seis! Yhtäk­kiä, täy­sin pe­rus­teet­ta, hom­ma me­nee­kin yli­luon­nol­li­sek­si, ve­ri­sek­si ja vielä odo­tet­tua tyl­semmäk­si.
Lap­sel­li­nen to­teu­tus, eri­te­huu­mo­ria tuu­ta­taan he­ti al­kuun. Pa­kol­li­set ka­me­ransäi­kyt­te­lyt ja len­to­kentän mat­ka­lauk­ku­hih­nal­la is­tu­mi­set ovat sel­vittä­neet leik­kauspöydän ja pää­ty­neet lo­pul­li­seen näytök­seen. On ulos­tet­ta ja ok­sen­nus­ta. En­simmäis­ten vii­den mi­nuu­tin ai­ka­na tehdään selväk­si, minkä­lai­nen on kak­si­kym­mentä­vii­si­vuo­tias ame­rik­ka­lai­nen mies.
Night Vi­sions –­ve­ri­kek­ke­reillä tämä ”Eh­do­ton Es­pan­ja” -sar­jan elo­ku­va esi­tetään kah­des­ti: Ki­no­pa­lat­sin sa­lis­sa 2 kes­ki­viik­ko­na 29.10. sekä lauan­tai­na 1.11. kel­lo 23.15. Vas­ten­mie­li­nen ja muis­tet­ta­va ku­vas­to toi­mi­nee vi­suaa­li­sen kau­hun ystä­vil­le. (VA)
01/11/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy