Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Tideland

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2005Kesto: 115 minuuttia
Julkaisija: Pan VisionKuva:
Anamorfinen 2.33
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 204391EAN: 7391970018670

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Hyvä ei ole help­poa.

Hyvä ei ole help­poa. Hyvän ro­maa­nin imuun on usein vai­kea päästä. Niin on myös par­hai­den elo­ku­vien lai­ta. Ou­to­jen nä­ky­jen mies Ter­ry Gil­liam ei päästä kat­so­jaa hel­pol­la ku­va­tes­san huu­me­lap­sen elämää.
Äi­ti tu­keh­tuu suk­laa­seen, ja rok­ka­ri-isä (Jeff­rey Brid­ges) saa apua neu­lan fik­sauk­seen. Tyttö jää lo­pul­ta yk­sin, ja koh­taa lieväs­ti il­mais­ten kum­mal­li­set naa­pu­rit.
E­lo­ku­va on to­teu­tet­tu täy­sin al­le kym­men­vuo­tiaan lap­sen näkö­kul­mas­ta. Häntä eivät kah­lit­se ai­kui­sen ka­vah­ta­mat asiat. Myös pe­lot ovat tyys­tin eri­lai­set.
Gil­liam kääntää Lii­san ih­me­maas­sa ja Ca­zan sur­rea­lis­ti­set sar­ja­ku­vat elo­ku­van kie­lel­le. Var­sin­kin jäl­kimmäi­seltä on lai­nat­tu ve­de­na­lai­set olo­huo­neet, jot­ka on to­teu­tet­tu tai­dok­kaas­ti. Kai­ken kaik­kiaan Gil­liam yh­distää kau­hue­lo­ku­van rek­vi­siit­taa to­sielämän draa­maan, jo­ka pys­tyy kat­so­maan maail­maa lap­sen sil­min. Mistään kau­hue­lo­ku­vas­ta tai so­siaa­lid­raa­mas­ta ei siis ole ky­se.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa ohjaajan minuutin pituinen intro, josta voi päätellä, että ulkoista painetta on tullut ja paljon. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy