Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Rock

The Rock - paluu helvettiin 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1996Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: DTS
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 99819EAN: 871741812387

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

T­he Roc­kin Blu-­Ray on jo neljäs le­vy­ver­sio Suo­mes­sa.

T­he Roc­kin Blu-Ray on jo neljäs le­vy­ver­sio Suo­mes­sa. Sinänsä tämä on pe­rus­tel­tua, kos­ka elo­ku­va on Jer­ry Bruck­hei­me­rin tuot­ta­mis­ta elo­ku­vis­ta kaik­kien ai­ko­jen pa­ras ja luul­ta­vas­ti sel­lai­sek­si jää­kin. Kun vuo­sia on ku­lu­nut jo tu­si­na, huo­maa äk­kiä, kuin­ka pal­jon elo­ku­va­viih­de no­jaa ka­ris­maat­ti­siin näyt­te­lijöi­hin. Kon­ka­ria­gent­tia esittävä Sean Con­ne­ry ja FBI:n ke­mis­ti Ni­co­las Ca­ge luo­vat dra­maat­ti­sen ja sym­paat­ti­sen suh­teen, jo­ka kan­taa ko­ko toi­min­taa. Her­mo­kaa­sun ympä­ril­le kyhät­ty draa­ma sisältää yllättävän hyvää huu­mo­ria. Epäus­kot­ta­vuuk­sia vi­li­see, mut­ta niil­le voi an­taa hy­vin ke­peäs­ti an­teek­si.
Ku­van tark­kuus ei poik­kea ko­vin­kaan pal­jon Bue­na Vis­tan kah­den le­vyn DVD:stä ai­na­kaan silmämää­rin, vaik­ka bit­ti­se­kunt­ti­lu­ke­mat ovat ai­van eri luok­kaa. Ku­va oli jo DVD:llä eri­no­mai­nen. Ää­ni­rai­ta toi­mii ku­ten en­nen­kin. Ta­ka­kan­nen mu­kais­ta DTS:ää ei löy­dy, vaan ai­na­kin teo­rias­sa pa­rem­pi pak­kaa­ma­ton PC­M5.1. Ekst­rois­sa kom­ment­ti­rai­ta, 9 min. pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia, 15 min. saa­ren his­to­riaa, 16 min. Jer­ry Bruck­hei­me­rin haas­tat­te­lu, sto­ry­boar­de­ja, still-ku­via, trai­le­ri, tv-mai­nok­sia, 2 min. en­si-il­las­ta Al­cat­ra­zis­sa, 6 min. Na­vy Seals –­har­joi­tuk­sia, Hol­lywoo­din ase­tek­niik­kaa 8 min., 8 min. Mo­vie Ma­gic –oh­jel­maa ja 8 min. su­kel­lus­koh­tauk­ses­ta.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy