Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Katkaistu peitsi

Broken Lance 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1954Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 2.54
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 42106EAN: 6415018626891

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kat­kais­tu peit­si ker­too, mitä oli, on ja tu­lee ole­maan.

Kat­kais­tu peit­si ker­too, mitä oli, on ja tu­lee ole­maan. Klas­sik­kolän­ne­ne­lo­ku­va poh­jaa klas­si­siin tee­moi­hin, mut­ta kur­kot­taa sa­mal­la pe­rin mo­der­nei­hin tee­moi­hin.
K­reik­ka­lais­ta näy­telmää muis­tut­ta­va ase­tel­ma juon­taa juu­ren­sa Sha­kes­pea­ren Ku­nin­gas Lea­riin ja Tho­mas Man­nin Bud­denb­roo­kei­hin. Pai­kal­li­nen mah­ti­mies, suur­ti­lal­li­nen Matt De­ve­reaux (S­pen­cer Tra­cy) jou­tuu huo­maa­maan, että po­jis­ta pol­vi pa­he­nee. Hän on men­nyt uu­siin nai­mi­siin in­tiaa­ni­nai­sen kans­sa, eivätkä edel­li­sestä avio­lii­tos­ta syn­ty­neet po­jat su­la­ta uut­ta äi­tiä saa­ti per­heen kuo­pus­ta. Ti­lan­ne joh­taa vääjäämättä tra­ge­diaan.
Tun­tuu hämmäs­tyttävältä, kuin­ka Dmyt­ryk sai Ric­hard Murp­hyn kir­joit­ta­maan ta­ri­naan mah­tu­maan myös mui­ta, en­nem­min­kin ny­kypäivän tee­mo­ja: ra­sis­mi, ympä­ristö­ri­kok­set, suu­ry­ri­tys­ten häikäi­lemättö­myys ja lap­sen kas­va­tuk­sen vai­keus maus­ta­vat jo en­nestään sa­keaa kei­tos­ta. Elo­ku­va sisältää le­gen­daa­ri­sen koh­tauk­sen, jos­sa esi­koi­nen (Ric­hard Wid­mark) val­mis­tau­tuu am­pu­maan isänsä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva, mutta aliasing-elo vaivaa aika paljon. Kauniit värit. Selkeä ääniraita. (PS)
07/08/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy