Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Diary of the Dead

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 91 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
Anamorfinen 1.82
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 207226EAN: 6420201176955

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

Geor­ge A. Ro­me­ro on oh­jan­nut jo niin mon­ta zom­bie-e­lo­ku­vaa, että ko­vin­kin fa­ni vaa­tii va­kuuk­sia.

Geor­ge A. Ro­me­ro on oh­jan­nut jo niin mon­ta zom­bie-e­lo­ku­vaa, että ko­vin­kin fa­ni vaa­tii va­kuuk­sia. Jo­tain uut­ta on löy­dettävä.
Nyt tar­vi­taan pientä sit­koa kat­so­jas­sa­kin. Uu­sim­mas­sa elo­ku­vas­sa elo­ku­vaa­jao­pis­ke­li­jat val­mis­te­le­vat muu­mioai­heis­ta lop­pu­työtä, jon­ka men­to­ri­na toi­mi­va juop­po pro­fes­so­ri ko­kee kät­kevän yh­teis­kun­nal­lis­ta sa­no­maa.
Ro­me­ro lei­kit­te­lee it­sellään, ja myös kat­so­jan her­moil­la, kun dra­ma­tur­giaa viedään eteenpäin pak­ko­miel­tei­sen ku­vaa­jan ka­me­ran avul­la. Se hei­luu kuin pa­hai­sim­mis­sa ko­ti­vi­deois­sa. Mo­ni on tyrmän­nyt elo­ku­van Blair Witch Pro­jec­tin ve­li­puo­le­na, mut­ta tämän voi ko­kea myös ny­kypäivän mu­siik­ki­vi­deois­ta siin­neen sa­la­ma­leik­kaus­ten ar­vos­te­lu­na.
Jos aiem­mis­sa osis­sa oli ku­lu­tu­syh­teis­kun­nan tai mi­li­ta­ris­min kri­tiik­kiä, nyt koh­tee­na on ny­ky­tek­niik­ka, jo­ka tun­kee jo­ka paik­kaan. Elo­ku­vaa­ja hen­gittää sa­maan tah­tiin kuin ka­me­ra su­ri­see.
Dia­ry of the Dea­din kak­kos­vaih­de vääntää eri­no­mai­ses­ti, ja kat­so­jaa hel­litään vi­suaa­li­ses­ti tai­dok­kail­la rat­kai­suil­la. Val­von­ta­ka­me­roi­den käyttö juo­nen­kul­je­tuk­ses­sa toi­mii hy­vin. Sa­mal­la säi­ly­tetään pe­rus­ta­voi­te. In­hi­mil­li­syy­dessä ei ro­me­ro­lai­sit­tain ole juu­ri mitään pe­las­tet­ta­vaa, mut­ta sil­ti jouk­koon mah­tuu edel­leen em­paat­ti­sia ja vas­tuul­li­sia yk­silöitä. Al­hai­nen suo­si­tu­sikä­ra­ja 15 vuot­ta tun­tuu pe­rus­tel­lul­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan tarkkuus on sitä, miksi se on tarkoitettukin eli kotivideotasoa. Kaksi ääniraitaa (DTS/DD5.1) tyytyvät rutiinisuorituksiin. Ei ekstroja. (PS)
21/10/2008

Tekijät

Ohjaaja: George A. Romero
Pääosissa: Michelle Morgan Josh Close
Tarina: George A. Romero
Kuvaus: Adam Swica
Musiikki: Norman Orenstein
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy