Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Doria etsimässä

Finding Dory 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Walt Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Dis­ney-­Pi­xa­rin ani­maa­tio­jen­gi pa­laa ka­lo­jen kieh­to­vaan maail­maan.

Dis­ney-Pi­xa­rin ani­maa­tio­jen­gi pa­laa ka­lo­jen kieh­to­vaan maail­maan. Kol­mea­tois­ta vuot­ta ei ajas­sa eteenpäin siir­rytä, elo­ku­val­lis­ta ka­len­te­ria kään­netään vuo­den ver­ran. Edel­li­sen elo­ku­van hit­ti­fi­su Ne­mo on alen­net­tu si­vu­roo­liin, va­lo­kei­laan nos­te­taan lä­hi­muis­tin­sa me­nettä­nyt Do­ri. Pe­rin­ne­seik­kai­lun mu­kai­ses­ti, jo­tain on ka­teis­sa ja se on löy­dettävä. Muis­tin lisäk­si, Do­rin ta­pauk­ses­sa et­sitään ka­la­raa­sun van­hem­pia.
Kä­si­kir­joi­tus on te­ho­kas, tun­tei­siin ve­toa­va, so­pi­van sii­rap­pi­nen ja vauh­di­kas, mo­der­nin piir­ro­se­lo­ku­van mal­li­tuo­te. Yk­silön vah­vuuk­sia ko­ros­te­taan. Va­ja­vai­sen muis­tin­sa kans­sa sel­viy­tyvä Do­ri toi­mii mal­lie­si­merk­kinä mo­nel­le heik­kou­den kans­sa eläväl­le lap­su­kai­sel­le.
Pin­nan al­la ma­jai­le­vaa eläi­mistöä de­monst­roi­daan laa­jas­ti. Eläi­mil­le an­ne­taan vah­vo­ja luon­teen­piir­teitä, yleisöl­le on tar­jol­la riittäväs­ti kau­pal­li­ses­sa mie­lessä kiin­nos­ta­via suo­sik­ki­hah­mo­ja. Pouk­koi­lu si­joit­tuu me­ren­poh­jan lisäk­si ve­sieläin­puis­to­mai­se­miin, fyy­si­nen ti­la suo huu­mo­ril­le au­to­maat­ti­sia lisä­sy­vyyk­siä.
Do­ria et­simässä sai en­si-il­tan­sa Suo­men elo­ku­va­teat­te­reis­sa elo­kuus­sa 2016. Suo­ma­lai­ses­sa ver­sios­sa pääo­sis­sa Ona Ka­mu, Alis­sa Ko­va­lai­nen, Tom Pöys­ti, Sam­po Ko­va­lai­nen, Pert­ti Sve­holm, Mil­ka Ahl­roth, Ris­to Kas­ki­lah­ti, An­na-Mai­ja Tuok­ko, Juk­ka Puo­ti­la. (VA)
17/09/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy