Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Dexter - 1. kausi

Dexter - Season 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: ParamountKesto: 650 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
VET: 7332431028371EAN: 7332431028371

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Dex­ter on yk­si par­hais­ta ny­ky­sar­jois­ta.

Dex­ter on yk­si par­hais­ta ny­ky­sar­jois­ta. Tämä kie­rou­tu­nees­ta sar­ja­mur­haa­jas­ta ker­to­va ta­ri­na yllättää ky­vyllään po­rau­tua ih­mis­mie­len syö­ve­rei­hin. Pääo­san Dex­ter on tun­tee­ton ko­ne­mai­nen per­soo­na, jol­la on lap­suu­den trau­mo­jen ai­kaan­saa­ma pa­kot­ta­va tar­ve ran­gais­ta mur­haa­jia pa­hois­ta teois­taan. Työssään po­lii­sin ve­ri­tut­ki­mus­ten eks­pert­tinä Mia­mis­sa hän pää­see­kin hel­pos­ti kä­sik­si uu­siin uh­rei­hin, jot­ka ovat useim­mi­ten po­lii­sin­kin kii­ka­ris­sa.
Mut­ta vaik­ka sar­ja­mur­haa­jan elämän seu­raa­mi­nen saat­taa tun­tua vie­raal­ta aja­tuk­sel­ta, on se lo­pul­ta kou­kut­ta­vaa. Pää­hen­kilön trau­mat ja psy­ko­lo­gi­set häi­riöt ovat teh­neet hä­nestä tap­pa­jan mut­ta se mi­ten hän te­kon­sa it­sel­leen pe­rus­te­lee on sar­jan pa­ras­ta an­tia. Pää­hen­kilö toi­mii ker­to­ja­na se­los­taen aja­tuk­siaan juo­nen ede­tessä. Hä­nen järk­kymätön lo­giik­kan­sa siinä mi­ten hän toi­mii on jo­pa ihail­ta­vaa. Kos­ka Dex­ter tap­paa vain mur­haa­jia, on hä­nen te­kon­sa hel­pom­pi hyväk­syä ja kos­ka hän tun­nis­taa omat heik­kou­ten­sa, hä­neen on hel­pom­pi sa­mais­tua. Sik­si Dex­ter on­kin erään­lai­nen mo­der­ni san­ka­ri, tap­pa­ja­vir­tuoo­si, jo­ka elää omien sääntö­jensä va­ras­sa. Hän on gro­tes­ki mur­haa­ja mut­ta sa­mal­la ker­taa in­hi­mil­li­nen ja haa­voit­tu­va. Sar­ja pitää ot­tees­saan vah­van ta­ri­nan­ker­ron­nan ja ove­lien juo­nenkään­tei­den avul­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on pääosin tarkka ja kirkas kuin Miamin aurinko, mutta pimeissä kohtauksissa rakeisuus nostaa hieman päätään. Ääniraita on hyvää perustasoa. Ekstroista löytyy kommenttiraidat valikoiduille jaksoille. (EM)
19/05/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy