Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Operaatio Donnie Brasco - Extended Edition

Donnie Brasco 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1997Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: Dolby True-HD 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 100252EAN: 5051160243375

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Cop­po­lan Kum­mi­sedät ku­va­si­vat ylä­luok­kaa ja Scor­se­se kes­ki­luok­kaa, kun Newell va­lit­si vii­saas­ti työväen­luok­kai­sen lä­hes­ty­mis­ta­van, jo­ka brit­ti­syn­tyi­sel­le oh­jaa­jal­le so­pi­kin.

Cop­po­lan Kum­mi­sedät ku­va­si­vat ylä­luok­kaa ja Scor­se­se kes­ki­luok­kaa, kun Newell va­lit­si vii­saas­ti työväen­luok­kai­sen lä­hes­ty­mis­ta­van, jo­ka brit­ti­syn­tyi­sel­le oh­jaa­jal­le so­pi­kin. Mo­nel­le Newel­lin mo­ni­puo­li­suus ai­heut­taa yllä­tyk­siä, oh­ja­si­han hän myös ro­mant­ti­sen ko­me­dian Neljät häät ja yh­det hau­ta­jai­set. FBI-a­gent­ti (John­ny Depp) so­lut­tau­tuu ma­fiaan. Per­he-elämää ku­va­taan tällä ker­taa so­lut­tau­tu­jan näkö­kul­mas­ta. Elo­ku­va saa pal­jon voi­maa John­ny Dep­pin ja Al Pa­ci­non vä­li­sestä ai­dos­ta sym­pa­tias­ta.
Pi­den­net­ty ver­sio lisää teat­te­ri­ver­sioon pa­ri­kym­mentä mi­nuut­tia koh­tauk­sia, jot­ka sy­ventävät ta­pah­tu­mia ja an­ta­vat nii­le pai­koin mu­ka­vas­ti lisävä­riä, vaik­ka mitään suu­ria mul­lis­tuk­sia ei koe­ta. Mer­kittä­vimmät lisä­mi­nuu­tit ku­vaa­vat Dep­pin ja Pa­ci­non hah­mo­jen suh­det­ta, mut­ta myös vai­moa esittävä An­ne Hec­he saa lisää sa­not­ta­vaa. Ker­ron­ta kan­taa lisä­pai­non yllättävän­kin hy­vin, eikä elo­ku­va tun­nu nyt 2,5 tun­ti­se­na­kaan lain­kaan yli­pitkältä.

Kuva, ääni & ekstrat

Jos aiempi DVD ei ollut aivan täysosuma, niin Blu-Rayllä kuva näyttää nyt vaatteiden tekstuureja ja liikkeiden kylttejä myöten suorastaan loistavalta. Pientä kohinaa on edelleen aistittavissa, mutta tästä huolimatta jälki on tasaisen vakuuttavaa. Häviötön TrueHD -ääniraita luo hyvin tunnelmaa menemättä kuitenkaan kovin alas tai laajentumatta juurikaan tilaan. Ekstroissa kuvagalleria ja kaksi hyvää, mutta suppeaa koostetta elokuvan tekemisestä (7 min.) ja sen takana olevasta tositarinasta (24 min.). (PS/IJ)
10/05/2009
10/05/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy