Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

American Traitor

American Traitor: The Trial of Axis Sally 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165176722

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

To­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va ker­to­mus ame­rik­ka­lai­ses­ta näyt­te­lijättä­restä, jo­ka työs­ken­te­li nat­sien pro­pa­gan­dan ra­dioää­nenä toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na.

To­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va ker­to­mus ame­rik­ka­lai­ses­ta näyt­te­lijättä­restä, jo­ka työs­ken­te­li nat­sien pro­pa­gan­dan ra­dioää­nenä toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. Mild­red Gil­lar­sin, alias ”A­xis Sal­ly”:n tie vie nat­sien stu­dios­ta ame­rik­ka­lai­seen oi­keus­sa­liin so­dan jäl­keen. Puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja Al Pa­ci­no yrittää ta­lut­taa pää­mie­hensä lem­peäs­ti yöhön, tai jos hy­vin käy jo­pa van­ki­laan kuo­le­man­tuo­mion si­jas­ta.
Pin­nal­taan bud­jet­ti­tie­toi­sen nät­ti draa­ma jää har­mil­li­sen ta­sa­pak­suk­si ja lön­tys­telväk­si ta­pauk­sek­si — näin oi­keus­sa­lis­sa va­paak­si pääs­te­tyn Pa­ci­non ky­tevästä pa­lo­pu­hees­ta huo­li­mat­ta. Myös it­se ker­to­mus kal­pe­nee tässä Gil­lar­sin to­si­ta­ri­nal­le, jo­hon tun­tuu pää­piir­teissään mah­tu­van kaik­ki elo­ku­van ta­pah­tu­mat, mut­ta myös van­git­se­mi­seen joh­ta­nut sa­la­po­lii­si­jah­ti Ber­lii­nissä, kym­me­nien vuo­sien van­ki­la­tuo­mio USA:s­sa ja lop­puelämä luos­ta­ris­sa. Omin­ta­kei­ses­ta ta­ri­nas­ta huo­li­mat­ta elo­ku­va ei tun­nu löytävän len­toa, jo­ka yltäi­si ve­toa­vaan draa­maan saa­ti sit­ten oi­keus­sa­lid­raa­man imuun.
Näyt­te­lijä­suo­ri­tus­ten osal­ta ko­ko­nai­suus ei va­kuu­ta, mut­ta ei myöskään vi­has­tu­ta. Pääo­san Mea­dow Wil­liams jää hur­jas­ta ryö­py­tyk­sestä huo­li­mat­ta vai­suk­si. Al Pa­ci­no vetää hän­kin si­vu­roo­lin­sa hämmäs­tyttävän ma­ta­lil­la kier­rok­sil­la, mel­keinpä sa­no­ma­leh­ti­ku­vien Eins­tei­nia ka­na­voi­den. Myös Sa­lais­ten kan­sioi­den Mitch Pi­leg­gi an­taa puo­li­vil­lai­sen näyt­teen kli­sei­sen äk­synä syyttäjänä.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Wil­liam E. Owe­nin raf­laa­vas­ti ni­met­tyyn kir­jaan "A­xis Sal­ly Con­fi­den­tial", jon­ka ole­mas­sao­los­ta ei to­sin juu­ri tun­nu löy­tyvän mui­ta merk­kejä kuin it­se elo­ku­va.

Kuva

Viitseliäästi lavastettu ja teknisiltä ansioiltaan pätevä kuva on vakaa, seesteinen ja aina hallittu. Rauhallisesti sommiteltu kuva on ruskean sävyihin patinoitu ja aina hitusen puuterimainen.

Ääni

Karsittu ääniraita pitää dialogin framilla, mutta aina pehmeänä kuin huopatossutehtaan työnjohtajan kuiskaus. Musiikki ja tehosteet hukkuvat nekin pääosin tapahtumien taustalle.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
29/12/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy