Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Front Runner

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2018Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 7330031006355

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

P­re­si­dent­tieh­do­kas osaa kääntää mas­so­jen mag­neet­ti­kentät eduk­seen, mut­ta vii­mei­sin us­kot­to­muuss­kan­daa­li uh­kaa pistää jo­pa ura­po­lii­ti­kon tai­dot koe­tuk­sel­le.

P­re­si­dent­tieh­do­kas (Hugh Jack­man) osaa kääntää mas­so­jen mag­neet­ti­kentät eduk­seen, mut­ta vii­mei­sin us­kot­to­muuss­kan­daa­li uh­kaa pistää jo­pa ura­po­lii­ti­kon tai­dot koe­tuk­sel­le. Mean­de­roi­va ee­pos jää sa­meak­si po­liit­ti­sek­si kei­tok­sek­si, jo­ka kal­pe­nee to­del­li­suu­den rin­nal­la eikä nap­paa mu­kaan ta­ri­nan­sa pau­loi­hin.
K­li­sei­seltä fik­tiol­ta vai­kut­ta­va elo­ku­va pe­rus­tuu Ga­ry Har­tin to­si­ta­ri­naan. Elo­ku­va tun­tuu sa­no­van, että vas­taa­via skan­daa­lei­ta on ta­pah­tu­nut maail­man si­vu, mut­ta juu­ri tästä ajan het­kestä läh­tien po­lii­ti­kot al­koi­vat jäädä niistä kiin­ni. Hart saa tässä ehkä Ken­ne­dyn su­la­vuu­den ja Lyn­don John­so­nin vä­littö­myy­den, mut­ta ei näi­den suo­ja­kil­peä. Kom­men­taa­ri me­dian roo­lis­ta ja avio­lii­ton haas­teis­ta on pai­koin ele­gant­tia ja toi­si­naan sil­miin­pistävän pääl­le­lii­mat­tua. Sa­maan ai­kaan ku­kaan ei tun­nu us­ko­van mie­hen muut­tu­van tai ole­van edes pa­hoil­laan ta­pah­tu­nees­ta, jo­ten tril­le­rik­si pyr­kivä tai­val jää saip­puad­raa­man ta­sol­le. Ja­son Reit­ma­nil­ta (mm. Up in the Air, Ju­no, Thank You for Smo­king) tämä on har­mil­li­sen va­nut­tu­nut, se­lit­te­levä ja yk­sioi­koi­nen draa­ma.
Reit­ma­nin me­kaa­ni­sen osaa­vas­ti luot­saa­ma elo­ku­va uh­kuu ni­mekkäällä näyt­te­lijä­kaar­til­la, mut­ta ta­ri­na jää täy­sin ta­va­no­mai­sek­si ja ker­ron­ta si­ten ta­sa­pak­suk­si. Reit­man tai­taa kyllä rau­hal­li­sen lön­tys­te­lyn kam­pan­ja­po­lul­la mie­len­kiin­toa yllä­pitäen, mut­ta eri­tyi­ses­ti yh­tee­no­tois­sa me­dian kans­sa jää kai­paa­maan vaik­ka­pa Aa­ron Sor­ki­nin terävämpää is­kua.

Kuva & ääni

Asiallinen periodikuva luo vähin elein vaikutelmaa 80-luvun lopusta. Vakaa jälki on väritoistoltaan jäsnetynyttä, miellyttävän jäsentynyttä ja aina vakaata. Seesteinen ääniraita ei riko desibelirajoja edes Jackmanin suuttuessa. Anti jää kuivakan mekaaniseksi.

Ekstrat

Ekstroissa kommenttiraita, making of (16 min.) ja poistettuja kohtauksia. (IJ)
03/05/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy