Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Immortal Life of Henrietta Lacks

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2017Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: HBOKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112741518

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va HBO-e­lo­ku­va Hen­riet­ta Lack­sis­ta, jo­ka kuo­li syöpään vuon­na 1951, mut­ta jat­kaa yhä elämää maail­man en­simmäi­senä "­kuo­le­mat­to­ma­na" kloo­nat­tu­jen so­lunäyt­tei­den lin­ja­na.

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va HBO-e­lo­ku­va Hen­riet­ta Lack­sis­ta, jo­ka kuo­li syöpään vuon­na 1951, mut­ta jat­kaa yhä elämää maail­man en­simmäi­senä "kuo­le­mat­to­ma­na" kloo­nat­tu­jen so­lunäyt­tei­den lin­ja­na. Ai­koi­naan lu­vat­ta ote­tut ku­dosnäyt­teet ovat ol­leet osa lu­kui­sia lää­ke­tie­teel­li­siä tut­ki­muk­sia, jois­sa on tut­kit­tu mm. po­lio-ro­ko­tet­ta ja syövän le­viä­mistä, mut­ta so­lu­jen mas­sa­tuo­tan­to on sa­mal­la herättä­nyt eet­ti­siä ky­sy­myk­siä po­ti­laan oi­keuk­sis­ta.
Tyy­li­puh­taas­ti to­teu­tet­tu draa­ma is­tut­taa Op­rah Winf­reyn Hen­riet­tan tyttä­ren roo­liin ja Ro­se Byr­nen jour­na­lis­ti Re­bec­ca Sk­loo­tin saap­pai­siin näi­den yh­tei­sel­le tut­ki­mus­mat­kal­le Hen­riet­tan elämään. Sk­loo­tin sa­man­ni­mi­seen kir­jaan (2010) poh­jau­tu­va elo­ku­va esit­te­lee ai­neis­ton tah­dik­kaas­ti ja draa­man var­sin kos­ket­ta­vas­ti, mut­ta ei täy­sin pää­se eroon tv-d­raa­man vai­ku­tel­mas­ta.
Ni­mellä He­La tun­ne­tut so­lut ovat ede­saut­ta­neet uu­den lää­ke­tie­teel­li­sen tie­don ja noin 11 000 pa­ten­tin syn­nyssä, mut­ta luo­vut­ta­jal­le it­sel­leen tai tämän pe­ri­kun­nal­le näistä ei ole ol­lut ra­hal­lis­ta hyö­tyä. Tätä seik­kaa ko­ros­taes­saan elo­ku­va vai­kut­taa re­hel­li­seltä, mut­ta sa­mal­la näkö­kul­mal­taan ah­neel­ta. Vas­ta­pai­nok­si ku­va­taan kui­ten­kin Lack­sin pe­ril­lis­ten elämää eläväs­ti ja vas­toinkäy­mi­siä lii­kaa si­lot­ta­mat­ta. Elo­ku­va ei saa kieh­to­vas­ta ai­hees­taan kaik­kea ir­ti, mut­ta ker­too sa­not­ta­van­sa us­kot­ta­vas­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva on vakaa, luonteva ja miellyttävän erotteleva. Simppeli ääniraita hoitaa tonttinsa taitaen. Ekstroissa koosteet Lacksin suvusta (2 min.) ja kuvauksista Georgiassa (3 min.). (IJ)
09/02/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy