Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Guest

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2014Kesto: 99 minuuttia
Julkaisija: NonStop Entertainmen 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (NonStop Entertainmen) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mo­nien epi­so­di­lef­fapät­kien oh­jaa­ja­na tun­net­tu Adam Win­gard osoit­taa uu­sim­mal­la työllään ole­van­sa yk­si tai­ta­vim­mis­ta nuo­ris­ta vä­ki­val­taoh­jaa­jis­ta, vaik­ka ura vielä to­del­lis­ta lä­pi­mur­toaan on odot­ta­nut­kin.

Mo­nien epi­so­di­lef­fapät­kien oh­jaa­ja­na tun­net­tu Adam Win­gard osoit­taa uu­sim­mal­la työllään ole­van­sa yk­si tai­ta­vim­mis­ta nuo­ris­ta vä­ki­val­taoh­jaa­jis­ta, vaik­ka ura vielä to­del­lis­ta lä­pi­mur­toaan on odot­ta­nut­kin. Uu­tu­kai­sel­laan, 1980-lu­ku­lais­ta su­per­so­ti­las­toi­min­taa hen­kiin herättävällä The Guest -e­lo­ku­val­la, Win­gard osuu jo lä­hes kes­kel­le.
O­vel­la sei­soo Da­vid. Ko­mea li­has­kimp­pu il­moit­taa oven avan­neel­le Lau­ra Pe­ter­so­nil­le ole­van­sa tämän so­das­sa kuol­leen Ca­leb-po­jan pa­ras ystävä. Het­kessä nuo­ri­mies hur­maa ympäröivänsä, ikään tai su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta. Vaik­ka kaik­ki on ul­koi­sin puo­lin kun­nos­sa, kuo­ren al­la on pal­jon pii­lo­tet­tua, myös vä­ki­val­tais­ta his­to­riaa.
T­he Guest on kieh­to­vas­ti ra­ken­net­tu ku­del­ma ar­jen mys­tiik­kaa, reh­tiä mie­histä vä­ki­val­taa ja kie­rou­tu­nut­ta huu­mo­ria, kum­mal­lis­ten vi­sioi­den lä­pi ajet­tu­na. Si­mon Bar­ret­tin kä­si­kir­joi­tus ku­mar­taa ido­leil­leen, vä­ki­val­tae­lo­ku­van pe­rin­nettä pa­rem­min tun­te­vat saat­ta­vat hel­pos­ti kek­siä yhtäläi­syyk­siä men­nei­den ai­ko­jen tun­net­tui­hin, ja vähän tun­te­mat­to­mam­piin­kin, teok­siin. Myös lo­kaa­tio­va­lin­nois­sa ja la­vas­tuk­ses­sa ha­vait­see run­saas­ti yh­tymä­koh­tia.
Dan Ste­vens on 2000-lu­vul­le päi­vi­tet­ty ver­sio ka­sa­ri­toi­min­ta­san­ka­ri­buu­min täh­distöstä, ko­meam­pi, us­kot­ta­vam­pi ja tu­han­nes­ti pa­rem­pi näyt­te­lijä. Ste­ven­sissä on jo­tain, jo­ka muis­tut­taa van­hois­ta ajois­ta, Hol­lywoo­din slii­pat­tu­jen jännä­ri- ja so­tae­lo­ku­van täh­tien gal­le­rias­ta.
Su­per­san­ka­ruus, ih­mi­sen muo­dos­sa tai ei, on elo­ku­va­pii­reissä syn­nyttä­nyt mon­ta kult­tia. The Guest saat­taa ol­la yk­si tämän ai­ka­kau­den elo­ku­vis­ta, joi­den DVD-jul­kai­sui­ta fa­nit ha­mua­vat vuo­si­kym­me­nien päästä. Sillä ero­tuk­sel­la, että se on oi­keas­ti hie­no elo­ku­va. (VA)
11/11/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy