Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Game of Thrones – 1. kausi

Valtaistuinpeli - 1. kausi 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2011Kesto: 560 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895122716

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner ) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sor­mus­ten her­ran val­tai­sa suo­sio nos­ti fan­ta­sian ky­synnän yli äyräi­den.

Sor­mus­ten her­ran val­tai­sa suo­sio nos­ti fan­ta­sian ky­synnän yli äyräi­den. Eep­pi­sia mit­to­via ta­voit­te­le­vis­ta tv-sar­jois­ta vain har­va on ol­lut kiin­nos­ta­va liial­li­sen tar­jon­nan ta­kia. Oi­keas­taan vain Ca­me­lot ja var­sin­kin Ga­me of Th­ro­nes ovat hou­ku­tel­leet mi­nua ruu­dun ää­reen, mut­ta ei to­ki ai­van niin pal­jon, että oli­sin la­dan­nut mat­ka­pu­he­li­mee­ni hä­ly­tyk­siä muu­ta­mak­si vii­kok­si.
Poik­keuk­sel­li­sen hyvä to­teu­tus on kui­ten­kin il­mi­selvä. Geor­ge R.R. Mar­ti­nin ro­maa­ni­sar­jaan Tu­len ja jään lau­lu pe­rus­tu­va tv-so­vi­tus hyö­tyy HBO:n mit­ta­vis­ta re­surs­seis­ta pal­ka­ta laa­tu­luo­kan näyt­te­lijöi­den lisäk­si myös ter­vepäi­set kä­si­kir­joit­ta­jat oh­jaa­jis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.
Sa­ga ei ole mikään Tol­kien-k­loo­ni, var­sin­kaan suo­ra­su­kai­sen sek­sinsä, in­ses­tin ja äk­kinäi­sen vä­ki­val­lan ta­kia. Se ei ole sitä, vaik­ka se ku­vaa Bri­tan­nian ja man­ner-Eu­roo­pan rin­nak­kais­maail­maa. Ei vaik­ka sen rik­kaus pii­lee juu­ri mo­ni­nais­ten kan­so­jen, val­lan­pitä­jien ja vähäpätöis­ten kan­sa­lais­ten per­soo­nal­li­ses­sa kir­jos­sa. Val­tais­tuin­pe­liä käy perä­ti seit­semän eri ku­nin­gas­kun­taa.
Ker­ron­ta ta­voit­taa hy­vin sen, mi­ten var­hais­ta kes­kiai­kaa muis­tut­ta­va mo­raa­li­koo­dis­to ra­ken­tui olo­suh­tei­den pa­kos­ta, to­sin mie­li­ku­vi­tus­maail­mas­sa ja -his­to­rias­sa. Ar­moa ei voi­nut an­taa, vaik­ka sitä mo­ni jou­tui ane­le­maan­kin. Ih­mi­nen eli vielä toi­nen jal­ka eläin­lau­man ta­sol­la. Kaik­ki alis­tet­tiin oman jäl­ki­kas­vun tur­vaa­mi­sek­si.
Tämä pi­ti muu­ten ihan tar­kis­taa IMDBstä: ku­nin­kaan pyö­ve­li Ilyen näyt­ti ko­vin tu­tul­ta. Ku­ka­pas muu­kaan hän on kuin le­gen­daa­ri­nen Wil­ko John­son, Dr. Feel­goo­din kuil­ta-a­jan ki­ta­ris­ti. Hän te­kee si­vuo­san­sa kol­mes­sa jak­sos­sa. Kaik­kein hie­noin suo­ri­tus on kui­ten­kin erään­lai­sen Clau­dius-roo­lin, ove­lan kää­piön tai­dol­la tul­kit­se­van Pe­ter Dink­la­gen, jo­ka pal­kit­tiin osas­taan Em­myllä.

Kuva

Upean jäsentynyt, vakaa ja väritoistoltaan rautaisen maanläheinen kuva näyttää sanalla sanoen komealta. Muurin pohjoispuolen lumiset metsät, Talvivaaran platinapatinoidun mutaiset pihat ja Kuninkaansataman yltäkylläisen lämpimät leveydet toistuvat kaikki pysäyttävän kauniisti. Ned Starkin kasvojen uurteet, Daenerys Targarianin silmien lohikäärmemäiset värikalvot ja hengästyttävän pitkä lista muita yksityiskohtia toistuu ihastuttavan terävästi ja aina vakaasti.

Kyse ei silti ole aidosta 4K:sta. HD-lähteestä luotu 4K HDR-versio on kuitenkin ensiluokkainen. Pientä ylimääräistä eloa esiintyy satunnaisesti valkoisessa valossa kylpevissä, melkein puhki poltetuissa yksityiskohdissa, mutta tämä on tuskin mainitsemisen arvoinen puute. Aidossa 4K:ssa tätä tuskin nähtäisiin, mutta toisaalta lähtökohtiin nähden lopputulos ei voisi olla ihastuttavampi. HBO:n streaming-palvelun epätasaiseen laatuun nähden tämä on suorastaan silmiä avaava kokemus, ja muutoinkin kyse on poikkeuksellisen taidokkaasti loihditusta ja teknisesti tasokkaasta annista. Ah ja vau.

Ääni

Tiukasti pauloihinsa vetävä ääniraita täyttää kaikki odotukset ollen tilava, tiukka ja dynaaminen. Dialogin jokaiseen sanaan voi ripustautua ja musiikkiraita elää tapahtumissa vaikuttavasti mukana.

Ekstrat

Ekstroista löytyy 7 kommenttiraitaa (jaksot 1-4, 6, 8 ja 10), making of (30 min.), koe-esiintymisiä (11 min.) ja koosteet hahmoista (31 min.), kirjan adaptaatiosta (5 min.), alkuteksteistä (5 min.), dothrakien kielen luomisesta (5 min.), pohjoisen muurista (8 min.) ja jakson 6 synnystä (61 min.). Sokerina pohjalla vielä kooste sarjan mytologiasta (69 min.). Kausi on arvioitu tässä osana koko sarjan kattavaa boksia. (PS/IJ)
23/07/2021
23/07/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy