Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Lovemilla

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2015Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044405255

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kyllä nuo­ris­sa on tu­le­vai­suus.

Kyllä nuo­ris­sa on tu­le­vai­suus. Mut­ta oli­ko lau­se sar­kas­mia vai me­ta­fo­ra? Vain kat­so­mal­la Lo­ve­mil­la-e­lo­ku­van tietää, mik­si ar­vion voi al­kaa näin tyy­littömäs­ti.
Nuor­ten Sum­me­ri-oh­jel­mas­ta al­ka­nut sket­si­sar­ja Lo­ve­mil­la me­nes­tyi eri­no­mai­ses­ti so­mes­sa, mut­ta sa­mal­la poh­jal­le tuo­tet­tu elo­ku­va flop­pa­si pa­han ker­ran.
Se tun­tuu hie­man ih­meel­li­seltä, sillä elo­ku­va on haus­kim­pia ko­ti­mai­sia koi­tok­sia pitkään ai­kaan. Huu­mo­ri on hyt­kyttävää eikä pe­rin­teistä, sut­kauk­siin ja kaa­tui­lui­hin pe­rus­tu­vaa. Dia­lo­gi on kui­ten­kin hy­vin hal­lus­sa.
Lo­ve­mil­la ker­too pir­teästä tar­joi­li­jas­ta ja hä­nen puls­kas­ta poi­kaystävästään. Mil­lan ja Ai­mon suh­det­ta koet­te­lee mo­ni asia. Työ lou­nas­ra­vin­to­las­sa ei niinkään, mut­ta asu­mi­nen, al­ko­ho­lis­ti­van­hem­mat, ul­konäkö­pai­neet, pa­ri­suh­dea­siat ja it­se­tun­to­ky­sy­myk­set etupäässä.
Lo­ve­mil­laan vah­vuus on tuo­reis­sa kas­vois­sa, joi­ta ko­ke­neem­mat näyt­te­lijät tu­ke­vat. Van­han poh­jan an­taa omin­ta­kei­nen yh­teys ny­ky­to­del­li­suu­teen, jo­hon yh­dis­tetään sci­fiä, cy­ber­pun­kia ja nyrjähtä­neitä tv-sar­ja­mai­suuk­sia. Vai­kut­tei­ta ote­taan su­per­san­ka­rie­lo­ku­vis­ta, Alie­nis­ta, zom­bie­lef­fois­ta, ro­bo­tii­kas­ta. Tee­mo­ja riittää kau­neus­leik­kauk­sis­ta sa­teen­kaa­rivä­keen ja pa­ri­suh­de­pe­lei­hin. Jo­pa ra­kas­te­lu­koh­tauk­sis­sa on me­noa eikä mei­naus­ta.
Näkö­kul­ma on nuor­ten, mut­ta sa­mal­la kä­si­tellään kol­mi­kymp­pis­ten huo­lia ja yh­teis­kun­taa­kin so­pi­vas­ti.
Oi­keas­taan vain lop­pu­rat­kai­su on pe­rin­tei­nen ja sik­si hei­koin osa ko­ko­nai­suu­des­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja kapealla sektorilla soiva ääniraita toimivat elokuvan tyylikeinoina. Ekstroihin on tallennettu mokakohtauksia 15 min. ja poistettuja 8 min. Ja elokuvasäätiön mainos, josta ei voi poistua! (PS)
28/04/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy