Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Frost/Nixon

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 207961EAN: 5050582612431

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ron Howar­din oh­jaa­ma draa­ma ker­taa on­nis­tu­nees­ti Ric­hard Ni­xo­nin ja Da­vid Fros­tin his­to­rial­li­sen te­le­vi­sio­haas­tat­te­lun syn­typ­ro­ses­sia.

Ron Howar­din oh­jaa­ma draa­ma ker­taa on­nis­tu­nees­ti Ric­hard Ni­xo­nin ja Da­vid Fros­tin his­to­rial­li­sen te­le­vi­sio­haas­tat­te­lun syn­typ­ro­ses­sia. Elo­ku­va ot­taa po­liit­ti­sen shak­kiot­te­lun muo­don, jos­sa nälkäi­nen höttö-tv-juon­ta­ja (Mic­hael Sheen) haas­taa ras­kaan sar­jan egois­ti­sen ve­te­raa­ni­po­li­ti­kon (F­rank Lan­ge­la) ja löytää it­sensä al­taan syvästä päästä.
Ta­ri­nan kak­sin­tais­te­lujän­ni­te säi­lyy upeas­ti elo­ku­van lop­puun saak­ka, eikä kat­set­ta saa ir­ti kan­kaal­ta kuin sähkö­kat­kol­la. Ai­van te­kijöi­den ylistämä ver­baa­li­nen nyrk­kei­lyot­te­lu tämä ei sil­ti ole, sillä Frost vai­kut­taa tässä en­nen kaik­kea on­nek­kaal­ta pot­kusä­kiltä, jol­le Ni­xon päät­ti lo­pul­ta tun­nus­taa te­kon­sa.
E­lo­ku­va tois­taa haas­tat­te­luo­siot us­kol­li­se­na esi­ku­vil­leen. Haas­tat­te­lu­paik­ka on jäl­jen­net­ty vi­her­kas­ve­ja myö­ten al­ku­peräi­sestä, mut­ta elo­ku­van Ni­xo­nil­la tun­tuu ole­van pin­na hie­man ki­reämmässä ja kyy­nel hiu­kan tiu­kem­mas­sa kuin to­sielämän vas­ta­kap­pa­leel­laan. Sa­not­ta­va sil­ti on, että sekä Frank Lan­ge­la että edel­li­sessä roo­lis­saan Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri To­ny Blai­ria näy­tel­lyt Mic­hael Sheen te­kevät mo­lem­mat lu­moa­vat ja var­sin us­kot­ta­vat suo­ri­tuk­set roo­leis­saan.
Po­si­tii­vis­ta on se­kin, et­tei elo­ku­va py­ri ra­jat­to­mas­ti ka­pi­ta­li­soi­maan draa­mal­li­sil­la täh­ti­het­killään, vaan Ni­xo­nin ero ohi­te­taan al­ku­teks­tien ai­ka­na ja it­se lop­pu­hui­pen­nus­kin tu­lee luon­te­vas­ti ikään­kuin puo­li­huo­mios­sa. Mii­nus­ta puo­les­taan tu­lee vä­liin lisä­tyistä feik­ki-do­ku­ment­tipät­kistä, joil­la kai yri­tetään tuo­da elo­ku­vaa lä­hemmäs ny­ky-y­leisöä.
Lue myös Han­nu Björk­bac­kan ar­vos­te­lu elo­ku­vas­ta: "­Ni­xon".

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja vähäeleinen, mutta hienosti Hans Zimmerin musiikin kautta tunnelmaa luova ääniraita. Ekstroissa mainio ohjaajan kommenttiraita, poistettuja kohtauksia (22 min.), hyvä making of (23 min.), rönsyilevä kooste oikeista haastatteluista (7 min.) ja kooste Nixon-kirjastosta (6 min.). Ekstrat on tekstitetty suomeksi. (IJ)
26/10/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy