Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Narnian tarinat – Prinssi Kaspian

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 150 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD7.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 206880EAN: 8717418163389

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Nar­nia-e­lo­ku­vat ovat tun­tu­neet ai­ka­moi­sil­ta pet­ty­myk­siltä.

Nar­nia-e­lo­ku­vat ovat tun­tu­neet ai­ka­moi­sil­ta pet­ty­myk­siltä. Sinänsä läh­to­koh­ta­kin oli huo­no, sillä eittämättä ang­lo­sak­si­sen las­ten­kir­jal­li­suu­den klas­si­koi­hin kuu­lu­neet seit­semän osaa sai­vat al­kun­sa kaik­kea muu­ta kuin kris­til­li­seltä poh­jal­ta. Ai­na­kin yhtä kym­me­nestä käs­kystä ri­kot­tiin, sillä tyy­pil­li­senä kir­kon­mie­henä C.S. Lewis käyt­ti pu­bi­ko­kouk­sis­sa teks­tejään lu­ke­neen J.R.R. Tol­kie­nin ai­voi­tuk­sia luo­des­saan omaa fan­ta­sia­maail­maan­sa.
Kir­ja­sar­jaa vai­va­si kirk­kous­ko­vai­suu­den imelä ote, mut­ta sen saat­toi pai­naa ai­na ta­ka-a­lal­le. Ih­me kyllä, elo­kiu­va­ver­siois­sa ka­to­li­nen puh­da­sop­pi­suus ei ole saa­nut juu­ri­kaan sym­bo­liik­kaa suu­rem­paa pai­noar­voa, mut­ta sekään ei tun­nu aut­ta­van. Nyt lop­pu­tu­lok­se­na on ai­ka vähäi­sellä ka­ris­mal­la näyt­te­le­vien las­ten pouk­koi­lu pit­kin ai­ko­ja ja kään­teis­maail­mo­ja. Uro­te­ko­jen us­kot­ta­vuus jää pe­rin ky­see­na­lai­sek­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita toistuvat kauniisti ja virheittä. Kahdella levyllä. Ekstroissa kommenttiraita, 110 min. dokumentit, 20 poistettua kohtausta kommentein (11 min.) ja mokaotoksia. (PS)
27/11/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy