Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Neiti Etsivä

Nancy Drew 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 2.41
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 206065EAN: 7321946139511

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

De­ma­rin edes­men­nyt ko­lum­nis­ti Ai­mo Kai­ra­mo päi­vit­te­li ai­koi­naan, kuin­ka jäl­leen­ra­ken­nu­sa­jan lap­se­na tu­li ah­mi­tuk­si kaik­ki luet­ta­va.

De­ma­rin edes­men­nyt ko­lum­nis­ti Ai­mo Kai­ra­mo päi­vit­te­li ai­koi­naan, kuin­ka jäl­leen­ra­ken­nu­sa­jan lap­se­na tu­li ah­mi­tuk­si kaik­ki luet­ta­va. Tyttö­kir­jat­kin. Val­tio­sih­tee­ri Rai­mo Sai­las kom­men­toi kes­kus­te­lua si­ten, että hän lu­kee edel­leen kaik­ki mai­to­pur­kit­kin.
Sa­ma mah­ta­va di­lem­ma vai­va­si myös 1970-lu­vun alun ah­mi­mi­sikäi­siä. Haa­mu­kir­joit­ta­jien Ca­ro­lyn Kee­nenä te­kemät Nei­ti Et­sivät me­nivät su­ju­vas­ti, kun ala-as­teen opet­ta­ja lai­na­si meil­le omia 1950-lu­vun pai­nok­siaa­ni. Po­ni­kir­jois­sa pi­ti to­sin pan­na stop­pi.
Nei­ti Et­sivän elo­ku­va­ver­sio pe­rus­tuu sa­maan sab­luu­naan. Jos tehdään mo­der­ni kou­lu­lais­ten maail­maan si­joit­tu­va elo­ku­va ur­hei­lu­kil­pai­lui­neen, so­siaa­li­si­ne alis­tei­suus­suh­tei­neen ja tun­ne-elämän kuo­hui­neen, har­va ai­kui­nen tai poi­ka jak­saa niitä kat­soa. Mut­ta Nei­ti Et­si­viä saat­toi lu­kea ja nyt kat­soa ku­ka ta­han­sa, jo­ka on jos­kus tun­te­nut viehä­tystä brit­tiläi­siin nuor­ten­sar­joi­hin Nar­nias­ta Vii­sik­koon sekä Har­dy Boy­sei­hin ja ai­na Pot­te­rei­hin saak­ka.
Nan­cy Drew siir­tyy ny­kyai­kaan tyttönä, jo­ka pitää van­hois­ta asiois­ta oli­vat ne sit­ten ta­lo­ja, au­to­ja, mu­siik­kia tai vaat­tei­ta. En­nen kaik­kea hän osaa suu­rin piir­tein kaik­kea Mac­Gy­ve­rin ta­paan. Mut­ta päät­te­ly­ky­ky on hä­nen pa­ras puo­len­sa.
Em­ma Ro­berts on­nis­tuu hoi­ta­maan tämän pe­rin sym­paat­ti­ses­ti. Kaik­ki sii­rap­pi­mai­suus pi­detään loi­tol­la, vaik­ka ta­ri­na sisältää pal­jon tee­mo­ja, jois­sa yli­sen­ti­men­taa­li­suu­den vaa­ra vaa­nii.
O­ma mer­ki­tyk­sensä on sillä­kin, että Bru­ce Wil­lis te­kee haus­kan ca­meon. Liekö hän­kin lu­ke­nut nuo­re­na tyttö­kir­jo­ja?
Haus­ka elo­ku­va pi­ristää päivää. Ku­vaa­vaa to­sin on, että saim­me kat­soa tämän vai­mon kans­sa kah­des­taan 10-vuo­tiaan ani­me­har­ras­ta­jan tu­hah­taes­sa ko­ko aja­tuk­sel­le. Mut­ta luu­len­pa, että oli­si hän­kin pitä­nyt.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva piirtyy tarkasti ja erottelevasti. Harvemmin tällaista tasoa näkee nuorisoelokuvissa. Ääniraita toimii vieläkin paremmin, dynaamisesti ja tilaa luontevasti luoden. Musiikkivalinnat eivät aivan osu maaliinsa, mutta jazztausta toimii perin hyvin. Ekstroihin on tallennettu 19 min. dokumentteja, 2 min. mokaotoksia ja musiikkivideo. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy