Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

South Pacific - Etelämeren ulapoilla

South Pacific 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 295 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 241453EAN: 6438044243956

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

BBC:n luon­to­do­ku­ment­tien sar­jas­sa South Pa­ci­fic – Etelä­me­ren ula­poil­la jat­kaa odo­te­tuil­la, laa­duk­kail­la rei­teillä.

BBC:n luon­to­do­ku­ment­tien sar­jas­sa South Pa­ci­fic – Etelä­me­ren ula­poil­la jat­kaa odo­te­tuil­la, laa­duk­kail­la rei­teillä. Pun­taa on taas la­dot­tu tis­kiin, jot­ta vuo­si­kau­sien pon­nis­te­lut siir­tyvät lo­pul­ta kaik­kien kan­so­jen kat­sel­ta­vik­si. Sar­ja sisältää kah­del­le le­vyl­le jaet­tu­na kuu­si va­jaan tun­nin mit­tais­ta jak­soa: Syrjäi­set saa­ret (O­cean of Is­lands), Sel­viy­tyjät (Cas­taways), Ää­retön aa­va (End­less Blue), Tu­li­vuor­ten me­ri (O­cean of Vol­ca­noes), Sa­la­peräi­set saa­ret (St­ran­ge Is­lands), Pil­viä pa­ra­tii­sin yllä (F­ra­gi­le Pa­ra­di­se). Ta­ka­kan­nes­sa jak­sojär­jes­tys on väärä, jäl­leen ker­ran sisällön­tar­joa­ja ei ole vai­vau­tu­nut tu­tus­tu­maan sii­hen sisältöön.
Ykkös­jak­so esit­te­lee Tyy­nen val­ta­me­ren pien­saar­ten asuk­kai­ta sekä eläin­kun­nan eri­tyis­piir­teitä. Lop­puun lisät­ty Dia­ries-kym­men­mi­nuut­ti­nen, jol­loin ih­mis­voi­min odo­tel­laan ne­li­met­ristä aal­toa ja tai­vas­tel­laan lait­tei­den toi­mi­mat­to­muut­ta, ei sykäh­dytä. On­nek­si nämä het­ket ovat le­vyllä ka­ven­net­tu mi­ni­miin. Toi­nen epi­so­di start­taa Uu­teen-Gui­neaan muut­ta­neis­ta siir­to­lai­sis­ta, ja näi­den al­ku­perästä. Sha­ma­nis­mia ja lis­ko­ja. Dia­ries-pätkä et­sii suis­tok­ro­ko­tii­le­ja saa­re­lais­ten ta­ri­noi­den poh­jal­ta. Jak­so ei siis – ta­ka­kan­nen väitök­sistä huo­li­mat­ta – kes­ki­ty tu­li­peräi­syy­teen. Kol­man­nes­sa seik­kail­laan täy­sin avoi­mel­la me­rellä, muun muas­sa hai­den ruo­kai­lu­tot­tu­muk­siin pe­reh­tyen.
Toi­sen le­vyn start­taa tu­li­peräi­siä saa­ria esit­te­levä jak­so. Laa­va va­luu mas­sa­na, elämää syn­tyy jääh­ty­neen ki­ven pääl­le yllättävällä vauh­dil­la. Vii­tos­jak­so va­lot­taa har­vi­nai­sem­pia eläin­la­je­ja, jot­ka ovat ko­tiu­tu­neet elämään pie­nillä Tyy­nen­me­ren saa­ril­la. Dia­ries-o­suu­des­sa et­sitään har­vi­nais­ta puu­ken­gu­rua '­pyhältä maal­ta'. Päätös­jak­son pai­no on ve­de­na­lai­sen elämän hen­gissä pitä­mi­sessä, Green­pea­cen osuut­ta asias­sa tuo­daan esil­le. Pe­rin­tei­nen hai­nevä­keit­to-mo­ra­li­soin­ti on asiaan­kuu­lu­vas­ti mu­ka­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Herkkä ja hehkuva. Maan päällä ja vesirajan alapuolella, kuva helmeilee käsittämättömän kauniina. Kamerankäyttö on monipuolista. Puhe on pinnassa, antaen luonnon äänille silti täyden tilan. Monikanavaisuutta käytetään poikkeuksellisen tehokkaasti. Adiemus-henkinen score käy tylsäksi pidemmän päälle. Yle TV1 esitti sarjan vuonna 2009. Diaries-pätkät on laskettu kokonaispituuteen sekä sijoitettu jaksojen välille, niinpä niihin suhtaudutaan osana pääohjelmistoa. (VA)
08/02/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy