Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Berlin

Julian Schnabel: 5 films/15 years 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

"T­hey are ta­king the child­ren away".

"T­hey are ta­king the child­ren away". Jos tai­de-e­lo­ku­va on tuol­lais­ta ja tai­de­mu­siik­ki täl­lais­ta, ter­ve tu­loa tai­de! Har­va ku­va­tai­tei­li­ja on me­nes­ty­nyt elo­ku­va­te­kijänä. Ju­lian Sch­na­bel nou­see 15 vuo­den ai­ka­na teh­dyillä fil­meillään jos ei uu­dek­si Jean Coc­teauk­si niin ai­na­kin har­vi­nais­laa­tui­sek­si mo­niot­te­li­jak­si.
On hy­vin poik­keuk­sel­lis­ta, että Suo­mes­sa jul­kais­taan näyttävä A4-ko­koi­nen lai­tos (e­lo­ku­vat ja tai­de­kir­ja), jo­ka sisältää yh­den au­teu­rin kes­kei­sen sa­no­man. Ko­koel­ma ni­mi on Ju­lian Sch­na­bel: 5 films/15 years.
Kan­sion en­simmäi­nen kou­ku­tus on tie­tys­ti Ber­lin. Lou Reed kuo­li vas­tikään, ja nuo­ri­so mat­kai­lee jo­pa tam­mi­kuus­sa Sak­san pää­kau­pun­kiin.
Reed oli siellä jo hit­ti­le­vynsä Trans­for­mer (1972) jäl­keen Da­vid Bowien ja Ig­gy Po­pin ta­paan. Tuot­ta­ja­vel­ho Bob Ez­rin tuot­ti eri­no­mai­sen Ber­lin-le­vyn, jo­ka jäi myyn­nil­li­sek­si flo­pik­si. Reed tie­si teh­neensä mes­ta­ri­teok­sen, mu­sii­kil­li­sen ku­vael­man ja pie­noi­soop­pe­ran, mi­ten päin vain. Pet­ty­nyt mes­ta­ri ei kos­kaan esittä­nyt Ber­lin-ma­te­riaa­lia kon­ser­teis­saan.
Myyt­ti oli val­mis. Oh­jaa­ja Sch­na­bel sai Ree­din esittämään le­vyn put­keen brook­ly­niläi­sellä per­for­man­ce­la­val­la ison bän­din kans­sa. Le­vyn ta­ri­na on hie­no, to­ki synkkä ja traa­gi­nen. Kon­ser­tis­sa tämä ma­te­riaa­li pää­see ehkä kaik­kein par­haim­min esil­le. Mu­ka­na on iso bän­di, ka­ma­ri­kuo­ro ja tor­vi­sek­tio. Ree­din pu­he­lau­lu törmäi­lee me­lo­dis­ten sä­kei­den kans­sa. Ki­ta­roi­den ih­meen jy­kevät voi­ma­soin­nut leik­kivät sa­maa kar­ke­loa herk­kien nyans­sien kans­sa.
Ja kuul­laan­pa vielä Sweet Ja­ne­kin. En to­sin ymmärrä mik­si. Pelkkä Ber­li­nin ma­te­riaa­li­kin oli­si riittä­nyt.
Ny­ky­kat­san­nos­sa voi vain ih­me­tellä, mik­si Ber­lin-al­bu­mi jäi vain ko­vim­pien Reed-dig­ga­rien hau­to­mak­si. Näin kä­vi meidän­kin ka­ve­ri­pii­rissä, vaik­ka Bowien, Ig­gy Po­pin ja Mott the Hoop­len sekä tie­tys­ti Vel­vet Un­derg­roun­din le­vyt soi­vat ah­ke­raan vielä pitkäl­le 1980-lu­vul­le. Mut­ta ei Ber­lin. Luu­len­pa, että yk­si pik­ku­hit­ti oli­si aut­ta­nut.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva lisää miellyttävää dokumentinomaisuutta ja kuvaprojektiot luovat keikkatunnelmaa. Kahdesta erinomaisesti musiikin toistavasta ääniraidasta DTS erottelee paremmin, eikä syynä ole hieman suurempi desibelitaso. (PS)
14/01/2014

Tekijät

Ohjaaja: Julian Schnabel
Pääosissa: Lou Reed Bob Ezrin
Kuvaus: Ellen Kuras
Musiikki: Lou Reed

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy