Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

The United States of Leland

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.85
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 109347EAN: 5706132256692

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Pe­lot­ta­van ä­lykäs elo­ku­va Le­land P. Fitz­pat­rick -­ni­mi­sestä nuo­res­ta­mie­hestä, jo­ka tuo­mi­taan van­ki­laan epäil­tynä ke­hi­tys­vam­mai­sen po­jan mur­has­ta.

Pe­lot­ta­van ä­lykäs elo­ku­va Le­land P. Fitz­pat­rick -ni­mi­sestä nuo­res­ta­mie­hestä, jo­ka tuo­mi­taan van­ki­laan epäil­tynä ke­hi­tys­vam­mai­sen po­jan mur­has­ta. It­se ve­ri­te­ko vai­kut­taa al­kuun pe­rus­teet­to­mal­ta, mut­ta ta­pauk­sen taus­tal­le on­kin pii­lo­tet­tu­na tär­keä sa­no­ma. Pal­jon aja­tuk­sia herättävä merk­ki­teos on kos­ket­ta­va ku­vaus ajal­ta, jol­loin asioi­hin vai­kut­ta­mi­nen vaa­tii suu­ria uh­rauk­sia. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va The Uni­ted Sta­tes of Le­land on elo­ku­va ää­rimmäi­sestä su­rus­ta. Le­land su­ree ympäröi­vien ih­mis­ten puo­les­ta, ar­kielämästä etään­ty­mistä ja an­teek­si­pyytä­mi­sen vai­keut­ta. Oh­jaa­ja Matt­hew Ryan Ha­ge poh­tii mo­ni­muo­toi­ses­ti lä­himmäi­sen me­nettä­mi­sen ai­heut­ta­mia vai­ku­tuk­sia ympä­ristöön. Ryan Gos­lin­gin esittämä kär­sivä Le­land ker­too traa­gi­sen ta­ri­nan­sa muis­ti­ku­vi­na, ”­sel­lai­se­na kun hän sen muis­taa”.
Tark­ka­piir­toi­nen ku­va on vä­reiltään lem­peä. Ää­ni­rai­ta on pie­ni­muo­toi­nen. Lisä­ma­te­riaa­lit koos­tu­vat näyt­te­lijöi­den ja oh­jaa­jan haas­tat­te­luis­ta (13 min.), tuo­tan­to­tie­dois­ta ja trai­le­reis­ta. (VA)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy