Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Hanna

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 258086EAN: 5051160285276

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Alun jakso Kuusamossa on elokuvan parasta antia - ja samalla käsikirjoittajien mukaan koko elokuvan alkuperäinen alkio
Alun jakso Kuusamossa on elokuvan parasta antia - ja samalla käsikirjoittajien mukaan koko elokuvan alkuperäinen alkio
Cate Blanchett on kylmä CIA-pomo, jolla on paha fiksaatio Hannaan
Cate Blanchett on kylmä CIA-pomo, jolla on paha fiksaatio Hannaan
Toimintajännäreiden pariin ensi kertaa eksynyt ohjaaja sekoittaa genreen mielenkiintoisesti klassikkosatujen aineksia, mutta kokonaisuus ei toimi
Toimintajännäreiden pariin ensi kertaa eksynyt ohjaaja sekoittaa genreen mielenkiintoisesti klassikkosatujen aineksia, mutta kokonaisuus ei toimi

Elokuva

Saoir­se Ro­nan on eri­kois­laa­tui­nen pik­ku­tyttö, jos­ta Eric Ba­nan esittämä agent­ti-i­suk­ki on kou­li­nut erä­maan tur­vis­sa ky­vykkään tap­po­ko­neen, jol­la on vain yk­si tehtävä: tap­paa Ca­te Blanc­he­tin esittämä agent­ti, jot­ta voi it­se elää.

Saoir­se Ro­nan on eri­kois­laa­tui­nen pik­ku­tyttö, jos­ta Eric Ba­nan esittämä agent­ti-i­suk­ki on kou­li­nut erä­maan tur­vis­sa ky­vykkään tap­po­ko­neen, jol­la on vain yk­si tehtävä: tap­paa Ca­te Blanc­he­tin esittämä agent­ti, jot­ta voi it­se elää.
E­lo­ku­va­na tämä on ai­van jo­tain muu­ta kuin odo­tin. Na­pa­kan Suo­men Kuu­sa­mos­sa ku­va­tun alun jäl­keen tril­le­ri ha­keu­tuu yllättäen une­liaan as­so­sia­tii­vi­sel­le lin­jal­le, jo­ta ryy­di­tetään tai­teel­li­sil­la am­bi­tioil­la la­da­tul­la ku­vauk­sel­la. Miljööt vaih­te­le­vat vil­lis­ti ja epäus­kot­ta­vas­ti Hit­le­rin ra­ken­nut­ta­mas­ta tuu­li­tun­ne­lis­ta Ame­ri­kan aa­vi­koil­le ja Lä­hi-itään il­man että siir­ty­miä mi­tenkään pe­rus­tel­laan. Ta­voit­tee­na on sa­du­no­mai­suus, mut­ta tu­lok­se­na on epäus­kot­ta­vuus ja vä­lin­pitämättö­myys. Miljööt ovat sil­ti pai­koin hie­no­ja, ja lä­hes ai­na oma­peräi­siä (jos­kin Hit­le­rin tuu­li­tun­ne­li on jo ku­lah­ta­nut idea, ja liian tun­nis­tet­ta­va var­sin­kin näin pitkäl­li­ses­ti käy­tettäväk­si).
Epäo­tol­li­sis­ta puit­teis­ta huo­li­mat­ta Saoir­se Ro­nan on hy­vin us­kot­ta­va pääo­sas­saan, mikä ei ole ih­me sillä kan­nuk­sia tytöllä kyllä riittää. Näyt­te­lijä­kaar­ti on kaik­ki­nen­sa va­kuut­ta­va, mut­ta hah­mois­sa on lo­pul­ta vain vähän li­haa. Ta­ri­na jää niin ikään ko­vin epäus­kot­ta­vak­si ja ai­van liian une­liaak­si. Ta­pah­tu­mat eivät avau­du sillä in­ten­si­tee­tillä ja määrä­tie­toi­suu­del­la, jo­ta vuo­sien val­mis­te­lun jäl­keen so­pi­si odot­taa. Sen si­jaan ta­ri­nan lan­gat kerään­tyvät vä­hi­tel­len ha­ja­nais­ten otos­ten ja tri­viaa­lia dia­lo­gia tar­joi­le­vien koh­taus­ten vä­listä. Tii­vis­tun­nel­mai­nen toi­min­tajännä­ri tämä ei ole, vaan en­nem­min­kin sa­tu­mai­nen ker­to­mus Lii­sas­ta ih­me­maas­sa. Ih­me­maa­han on jou­tu­nut myös draa­mo­jen pa­ris­sa aiem­min viih­ty­nyt oh­jaa­ja.

Kuva & ääni

Teknisesti julkaisu on aivan niin laadukas kuin sopii odottaa. Erinomaisen hallittu kuva on jäsentynyt ja luonnollinen, mutta ei yksityiskohtaisuudeltaan aivan referenssitasoa. Ääniraita taitaa tilan ja dynamiikan, mutta muutamaa iskevää toimintakohtausta lukuun ottamatta anti ei erityisemmin vakuuta. Chemical Brothersin tuotantoa oleva kokeellinen musiikkiraita on ainakin erilainen kuin genressä yleensä, vaikka tunnelma jääkin puolitiehen. Mukiin menevää yhtä kaikki, mutta odotuksiin nähden tämä on pettymys.

Ekstrat

Ekstroissa hyvä ohjaajan kommenttiraita, vaihtoehtoinen loppu (1 min.), poistettuja kohtauksia (4 min.), promovideo (1 min.), hyvä kooste Chemical Brothersin väsäämästä musiikkiraidasta (7 min.), koste yhden kohtauksen synnystä (3 min.) ja sarja making of -henkisiä koosteita (yht. 24 min.). Kaikki ekstrat esitetään HD-muodossa. (IJ)
24/01/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy