Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Langalla – ensimmäinen tuotantokausi

The Wire: Season One 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 758 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 200216EAN: 7321944253943

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Bal­ti­mo­ren po­lii­sin ja oi­keus­lai­tok­sen toi­min­to­ja seu­raa­va Lan­gal­la nou­si jät­ti­me­nes­tyk­sek­si he­ti en­simmäi­senä kau­te­naan.

Bal­ti­mo­ren po­lii­sin ja oi­keus­lai­tok­sen toi­min­to­ja seu­raa­va Lan­gal­la nou­si jät­ti­me­nes­tyk­sek­si he­ti en­simmäi­senä kau­te­naan. Rea­lis­ti­ses­ti ku­vat­tu huu­mei­den ja vä­ki­val­lan perässä py­ris­te­levä ri­kos­tut­kin­ta ei it­sessään ole mitään uut­ta te­le­vi­sion ar­ki-il­lois­sa. As­tet­ta laa­duk­kaam­mal­la ja mo­ni­puo­li­sem­mal­la kä­si­kir­joi­tuk­sel­la mo­nes­ti pal­kit­tu Da­vid Si­mon nos­taa la­ji­tyy­pin ri­maa kor­keam­piin sfää­rei­hin.
Lan­gal­ta kuun­nel­laan pu­he­lui­ta ja sisä­kes­kus­te­lui­ta. Kie­roi­lun, sisä­pii­ri­pe­lai­lun ja lah­jon­nan määrä on ra­ja­ton. Ra­ha ai­heut­taa ka­teut­ta eten­kin pii­reissä, jois­sa taa­te­li liik­kuu ikään kuin kä­den ulot­tu­vil­la. '­Hyvät' eivät ole kos­kaan lo­pul­ta ko­vin hy­viä, sa­mais­tu­mi­nen tehdään ää­rimmäi­sen haas­ta­vak­si. Toi­sel­ta kä­deltä, pa­him­mis­sa pas­kiai­sis­sa on ai­na puo­len­sa. Ko­vin har­van pää­fi­guu­rin elämää ava­taan työ­pai­kan ul­ko­puo­lel­ta. Run­sas cast-e­sit­te­ly ei sil­ti se­koi­ta. Hah­mo­gal­le­rian laa­juu­des­ta huo­li­mat­ta per­soo­nat avau­tu­vat yllättävällä no­peu­del­la. Ka­ri­ka­tyy­rejä riittää, pe­rus­tel­lus­ti, ei yli­lyö­dys­ti. Kie­lenkäytön ko­vuus häi­rin­nee herkkä­kor­vai­sim­pia, ku­ten ala­maail­mas­sa il­mei­ses­ti kuu­luu­kin.
Kau­den 13 jak­soa on jaet­tu vii­del­le le­vyl­le. Yk­sittäi­sen jak­son kes­to on lä­hemmäs tun­tia. Jak­so­jen tai­te­koh­dat jättävät kat­so­jan­kin lan­gal­le. Sisäänpää­sy kes­ken, var­sin­kaan yk­sittäi­seen jak­soon, ei ole suo­ta­vaa. Sar­ja on nau­tit­ta­vim­mil­laan ko­ko­nai­si­na yöan­nok­si­na, ni­me­no­mai­ses­ti bok­si­viih­teenä. Kou­kut­ta­vuus­po­ten­tiaa­li on sillä as­teel­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Äänekäs 5.1 toistaa kaiken tarvittavan. Kuva on poliisisarjalle sopivaa lähiösynkkää, terävyys uupuu aavistuksen ensimmäisestä luokasta. Kommenttiraitoja kolmeen jaksoon. (VA)
12/10/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy