Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Downton Abbey - jouluspesiaali

Winter at Downton Abbey 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2011Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582885545

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Vä­littömäs­ti sar­jan toi­sen kau­den jat­keek­si si­joit­tu­va jou­lun eri­kois­jak­so esi­tet­tiin ko­ti­maas­saan Eng­lan­nis­sa te­le­vi­sios­sa jou­lu­na 2011 ja jul­kais­tiin pa­ria päivää myö­hem­min myös DVD:nä ja Blu-­raynä.

Vä­littömäs­ti sar­jan toi­sen kau­den jat­keek­si si­joit­tu­va jou­lun eri­kois­jak­so esi­tet­tiin ko­ti­maas­saan Eng­lan­nis­sa te­le­vi­sios­sa jou­lu­na 2011 ja jul­kais­tiin pa­ria päivää myö­hem­min myös DVD:nä ja Blu-raynä.
E­lo­ku­va­mit­tai­nen eri­kois­jak­so sol­mii hie­nos­ti päätök­seen mo­nia kau­den il­moil­le heittä­miä ky­sy­myk­siä, jo­ten malt­ta­mat­to­man kat­so­jan kan­nat­taa hank­kia tämä en­nen kuin on kat­so­nut toi­sen kau­den vii­mei­sen jak­son. Kaik­kia sar­jan run­sais­ta juo­nisäi­keistä ei on­nek­si päästä ta­put­te­le­maan päätök­seen, jo­ten ta­ri­na jat­kuu vielä. Sar­jan kol­mas kau­si on par­hail­laan val­mis­teil­la ja sen on määrä päästä te­le­vi­sio­kier­rok­sel­le syk­syllä 2012.

Kuva, ääni & ekstrat

Kahden ensimmäisen kauden tavoin tekninen toteutus on ensiluokkaista, eikä DVD:tä katsoessa tarvitse ikävöidä Blu-rayn perään. Ekstraton. (IJ)
20/04/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy