Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Paroni von Münchausenin seikkailut

The Adventures of Baron Munchausen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1988Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Stereo
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mon­ty Pyt­ho­nil­la kan­nuk­sen­sa an­sain­neen Ter­ry Gil­lia­min ab­sur­din sur­rea­lis­ti­nen seik­kai­lue­lo­ku­va 1700-­lu­vun tait­tees­sa elä­neen Pa­ro­ni von Münc­hau­se­nin hui­keis­ta ede­sot­ta­muk­sis­ta.

Mon­ty Pyt­ho­nil­la kan­nuk­sen­sa an­sain­neen Ter­ry Gil­lia­min ab­sur­din sur­rea­lis­ti­nen seik­kai­lue­lo­ku­va 1700-lu­vun tait­tees­sa elä­neen Pa­ro­ni von Münc­hau­se­nin hui­keis­ta ede­sot­ta­muk­sis­ta. Elo­ku­van huu­mo­ri on­kin pitkäl­ti Pyt­ho­nien uu­del­leenläm­mit­te­lyä – ai­noas­taan Ro­bin Wil­liams tuo mu­kaan uu­sia ele­ment­tejä täy­del­li­sen eri­no­mai­se­na kuu-uk­ko­na. Vi­suaa­li­sel­ta il­meeltään elo­ku­va on ajoit­tain hui­kea, mut­ta ää­ni­maail­ma tun­tuu jat­ku­vas­ti – kai­kis­ta räjäh­dyk­sistä ja räis­kinnästä huo­li­mat­ta – jok­seen­kin val­jul­ta. Su­van­to­vai­hei­ta suol­ta­va elo­ku­va oli­si voi­nut pa­ran­tua vielä huo­mat­ta­vas­ti­kin edi­toin­tipöydällä. Stin­gillä ca­meo-roo­li.­Le­vyllä trai­le­ri ja fak­ta­ruu­tu­ja, mut­ta huo­no koh­tauk­sen va­lin­ta – me­nu. Kan­nes­sa lu­kee Dol­by Di­gi­tal, mut­ta ka­na­via on vain kak­si. R1-ver­sios­sa toi­sel­la puo­lel­la pan&s­can 1.33:1. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy