Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Paroni von Münchausenin seikkailut

The Adventures of Baron Munchausen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1988Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Stereo
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Mon­ty Pyt­ho­nil­la kan­nuk­sen­sa an­sain­neen Ter­ry Gil­lia­min ab­sur­din sur­rea­lis­ti­nen seik­kai­lue­lo­ku­va 1700-­lu­vun tait­tees­sa elä­neen Pa­ro­ni von Münc­hau­se­nin hui­keis­ta ede­sot­ta­muk­sis­ta.

Mon­ty Pyt­ho­nil­la kan­nuk­sen­sa an­sain­neen Ter­ry Gil­lia­min ab­sur­din sur­rea­lis­ti­nen seik­kai­lue­lo­ku­va 1700-lu­vun tait­tees­sa elä­neen Pa­ro­ni von Münc­hau­se­nin hui­keis­ta ede­sot­ta­muk­sis­ta. Elo­ku­van huu­mo­ri on­kin pitkäl­ti Pyt­ho­nien uu­del­leenläm­mit­te­lyä – ai­noas­taan Ro­bin Wil­liams tuo mu­kaan uu­sia ele­ment­tejä täy­del­li­sen eri­no­mai­se­na kuu-uk­ko­na. Vi­suaa­li­sel­ta il­meeltään elo­ku­va on ajoit­tain hui­kea, mut­ta ää­ni­maail­ma tun­tuu jat­ku­vas­ti – kai­kis­ta räjäh­dyk­sistä ja räis­kinnästä huo­li­mat­ta – jok­seen­kin val­jul­ta. Su­van­to­vai­hei­ta suol­ta­va elo­ku­va oli­si voi­nut pa­ran­tua vielä huo­mat­ta­vas­ti­kin edi­toin­tipöydällä. Stin­gillä ca­meo-roo­li.­Le­vyllä trai­le­ri ja fak­ta­ruu­tu­ja, mut­ta huo­no koh­tauk­sen va­lin­ta – me­nu. Kan­nes­sa lu­kee Dol­by Di­gi­tal, mut­ta ka­na­via on vain kak­si. R1-ver­sios­sa toi­sel­la puo­lel­la pan&s­can 1.33:1. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy