Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Mission - Lähetyssaarnaajat

The Mission 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2022Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: J. SuomalainenKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 6430048611625

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (J. Suomalainen) ellei toisin mainita.

Elokuva

Do­ku­ment­ti mor­mo­ni-lä­he­tys­saar­naa­jis­ta, jot­ka mat­kaa­vat Yh­dys­val­lois­ta eri puo­lil­le Suo­mea le­vittämään kirk­kon­sa sa­no­maa.

Do­ku­ment­ti mor­mo­ni-lä­he­tys­saar­naa­jis­ta, jot­ka mat­kaa­vat Yh­dys­val­lois­ta eri puo­lil­le Suo­mea le­vittämään kirk­kon­sa sa­no­maa.
Do­ku­ment­ti näyttää kuin­ka per­hei­densä säästä­mien ra­ho­jen tur­vin ympä­ri maail­maa läh­tevät nuo­ret pyr­kivät saa­maan vies­tiään ulos. Pa­lo ope­tel­la vie­ras kie­li ja läh­teä maail­mal­le täy­sin vie­raa­seen ympä­ristöön, sekä ai­to pa­hao­lo kie­li­muu­rin koh­taa­mi­ses­ta saa­vat har­kit­se­maan uu­del­leen seu­raa­vaa koh­taa­mis­ta ka­dul­la. Vies­ti it­sessään ei edel­leenkään up­poa, mut­ta nuor­ten heittäy­ty­mistä uu­teen on pak­ko ar­vos­taa. Tässä va­los­sa te­kee mie­li edes moi­ka­ta seu­raa­vaa lä­he­tys­saar­naa­jaa.
Do­ku­ment­ti, jo­ka näyttää maail­mas­ta toi­sen puo­len avar­taa väistämättä maail­man­kat­so­mus­ta — eikä do­ku­ment­ti jo­ka on­nis­tuu näin te­kemään il­man al­le­vii­vaus­ta tai hy­peä voi ol­la huo­no. Vies­tiä ei tar­vit­se os­taa, mut­ta sen lähtö­koh­tien nä­ke­mi­nen edes vi­lah­duk­sel­ta aut­taa ymmärtämän tois­ten ih­mis­ten toi­min­taa pa­rem­min. Lo­pul­ta sekä koh­da­tut että koh­taa­jat muut­tu­vat ehkä hie­man, ja vaik­ka usein lop­pu­ti­lan­ne on al­ku­ti­lan vah­vis­tu­mi­nen mo­lem­min puo­lin on tämä do­ku­ment­ti­na kieh­to­va.

Kuva

Kuva selviää hyvin dokumentaarimaisista otoksista mutta hajoaa alun taiteellisimmilla ambitioilla ladatuissa metsäkuvissa. Väritoisto on kapea, mutta vakaa ja formaatin puitteissa pätevä.

Ääni

Selkeän välitön ääniraita toistaa puheen läsnäolevasti. DD5.1-koodauksesta huolimatta anti keskittyy täysin etualalle, mutta hoitaa siellä sarkansa moitteetta.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
02/01/2023

Tekijät

Ohjaaja: Tania Anderson
Tarina: Tania Anderson
Kuvaus: Antti Savolainen
Musiikki: Mikko Joensuu

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy