Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Disaster Artist

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: SF Film Finland 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film Finland) ellei toisin mainita.

Elokuva

"You'­re tea­ring me apart, Li­sa!" Vuon­na 2003 val­mis­tu­nut The Room on ai­kam­me omi­tui­sim­pia elo­ku­va­me­nes­tyk­siä. Puo­lik­si amatöö­ri­voi­min koos­tet­tu in­die-e­lo­ku­va on myy­nyt pik­ku­teat­te­rien yönäytök­siä lop­puun ai­na val­mis­tu­mi­ses­taan läh­tien. Suo­mes­sa elo­ku­van esi­tys­val­tik­kaa pi­te­lee Night Vi­sions -fes­ti­vaa­li. Jo­ka­keväi­set näytök­set ovat saa­vut­ta­neet us­ko­mat­to­man suo­sion. Muo­vi­lu­si­kat len­te­levät, shamp­pan­ja­pul­lot pok­sah­te­le­vat ja rep­lii­kit tois­tu­vat sa­tapäi­sen fa­ni­lau­man toi­mes­ta. The Roo­min uniik­ki — ja ta­ha­ton — huu­mo­ri on ver­taan­sa vail­la. The Room on har­vi­nai­nen, kol­lek­tii­vi­nen elo­ku­va­ko­ke­mus. "Oh, hi Mark!"
Tom­my Wi­seaun elo­ku­va­vi­sion muok­kaan­tu­misp­ro­ses­si on kieh­to­va. Mie­hen sa­la­myhkäi­nen his­to­ria lie­nee osa viehä­tystä. Wi­seau pyr­ki kiistämään ikänsä, (itäeu­roop­pa­lai­sen) al­ku­peränsä sekä eh­tymättö­mien ra­ha­va­ro­jen­sa läh­teet. Sa­ma epämääräi­syys jat­kui elo­ku­van tuo­tan­nos­sa. Syn­ty­ta­ri­na oli il­mei­sen ki­vu­lias.
A­ja­tus tun­ne­pi­toi­ses­ta ja hen­kilö­koh­tai­ses­ta Sha­kes­pea­ren voi­mal­la jy­li­sevästä draa­mas­ta kään­tyy en­si­koh­tauk­ses­ta vi­ka­rei­til­le. Kat­so­mo nau­raa ve­det sil­missä. Ta­hat­to­muus on voi­ma­va­ra, yk­sikään kä­si­kir­joi­tet­tu ko­me­dia ei kos­kaan voi­si ol­la niin haus­ka.
Mo­der­nin mainst­ream- ja in­die-tuo­tan­non ra­ja­maa­ta hal­lin­noi­va elo­ku­van­te­kijä Ja­mes Fran­co on lä­hes­ty­nyt The Roo­min val­mis­tu­misp­ro­ses­sia do­ku­men­taa­ri­sen näy­telmäe­lo­ku­van kei­noin. Fran­co on oman elo­ku­van­sa Tom­my Wi­seau. The Di­sas­ter Ar­tis­tin kes­kiöön nou­see ystä­vyys. Al­ku­peräi­sen elo­ku­van dy­naa­mi­sen duon, Wi­seaun ja Greg Ses­te­ron yh­tei­nen reis­su har­ras­ta­ja­teat­te­rin lat­tial­ta täh­tey­den kyn­nyk­sil­le pitää sisällään mo­nia eri­tyis­piir­teitä. Pää­te­pis­te, The Roo­min kut­su­vie­ra­sen­si-il­ta Hol­lywoo­dis­sa, kruu­naa tai­teel­li­sen ja hen­kilö­koh­tai­sen tai­pa­leen. Vä­liin mah­tu­va kro­no­lo­gi­nen mat­ka on kun­nia­no­soi­tus in­to­hi­moi­sel­le elo­ku­van­te­ke­mi­sel­le.
T­he Di­sas­ter Ar­tist edus­taa her­syvää elämän­ker­ron­taa. La­ji­tyy­pissä on­nis­tu­mi­nen vaa­tii ker­rot­ta­vak­seen ar­voi­sen­sa ta­ri­nan. (VA)
06/02/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy