Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

The Disaster Artist

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2017Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: SF Film Finland 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

"You'­re tea­ring me apart, Li­sa!" Vuon­na 2003 val­mis­tu­nut The Room on ai­kam­me omi­tui­sim­pia elo­ku­va­me­nes­tyk­siä. Puo­lik­si amatöö­ri­voi­min koos­tet­tu in­die-e­lo­ku­va on myy­nyt pik­ku­teat­te­rien yönäytök­siä lop­puun ai­na val­mis­tu­mi­ses­taan läh­tien. Suo­mes­sa elo­ku­van esi­tys­val­tik­kaa pi­te­lee Night Vi­sions -fes­ti­vaa­li. Jo­ka­keväi­set näytök­set ovat saa­vut­ta­neet us­ko­mat­to­man suo­sion. Muo­vi­lu­si­kat len­te­levät, shamp­pan­ja­pul­lot pok­sah­te­le­vat ja rep­lii­kit tois­tu­vat sa­tapäi­sen fa­ni­lau­man toi­mes­ta. The Roo­min uniik­ki — ja ta­ha­ton — huu­mo­ri on ver­taan­sa vail­la. The Room on har­vi­nai­nen, kol­lek­tii­vi­nen elo­ku­va­ko­ke­mus. "Oh, hi Mark!"
Tom­my Wi­seaun elo­ku­va­vi­sion muok­kaan­tu­misp­ro­ses­si on kieh­to­va. Mie­hen sa­la­myhkäi­nen his­to­ria lie­nee osa viehä­tystä. Wi­seau pyr­ki kiistämään ikänsä, (itäeu­roop­pa­lai­sen) al­ku­peränsä sekä eh­tymättö­mien ra­ha­va­ro­jen­sa läh­teet. Sa­ma epämääräi­syys jat­kui elo­ku­van tuo­tan­nos­sa. Syn­ty­ta­ri­na oli il­mei­sen ki­vu­lias.
A­ja­tus tun­ne­pi­toi­ses­ta ja hen­kilö­koh­tai­ses­ta Sha­kes­pea­ren voi­mal­la jy­li­sevästä draa­mas­ta kään­tyy en­si­koh­tauk­ses­ta vi­ka­rei­til­le. Kat­so­mo nau­raa ve­det sil­missä. Ta­hat­to­muus on voi­ma­va­ra, yk­sikään kä­si­kir­joi­tet­tu ko­me­dia ei kos­kaan voi­si ol­la niin haus­ka.
Mo­der­nin mainst­ream- ja in­die-tuo­tan­non ra­ja­maa­ta hal­lin­noi­va elo­ku­van­te­kijä Ja­mes Fran­co on lä­hes­ty­nyt The Roo­min val­mis­tu­misp­ro­ses­sia do­ku­men­taa­ri­sen näy­telmäe­lo­ku­van kei­noin. Fran­co on oman elo­ku­van­sa Tom­my Wi­seau. The Di­sas­ter Ar­tis­tin kes­kiöön nou­see ystä­vyys. Al­ku­peräi­sen elo­ku­van dy­naa­mi­sen duon, Wi­seaun ja Greg Ses­te­ron yh­tei­nen reis­su har­ras­ta­ja­teat­te­rin lat­tial­ta täh­tey­den kyn­nyk­sil­le pitää sisällään mo­nia eri­tyis­piir­teitä. Pää­te­pis­te, The Roo­min kut­su­vie­ra­sen­si-il­ta Hol­lywoo­dis­sa, kruu­naa tai­teel­li­sen ja hen­kilö­koh­tai­sen tai­pa­leen. Vä­liin mah­tu­va kro­no­lo­gi­nen mat­ka on kun­nia­no­soi­tus in­to­hi­moi­sel­le elo­ku­van­te­ke­mi­sel­le.
T­he Di­sas­ter Ar­tist edus­taa her­syvää elämän­ker­ron­taa. La­ji­tyy­pissä on­nis­tu­mi­nen vaa­tii ker­rot­ta­vak­seen ar­voi­sen­sa ta­ri­nan. (VA)
06/02/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy